Examen cybersecurity voor technische automatisering

29-06-2017 Er is een sterk groeiende behoefte aan gekwalificeerd personeel op het gebied van cybersecurity binnen de industriële en installatiesectoren. Uitval van primaire bedrijfsprocessen kost geld en kan gevaarlijke situaties opleveren. Deelnemers van de NEN-training ‘IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems’ hebben vanaf september de mogelijkheid om hun deskundigheid op het gebied van de IEC 62443-normenreeks te testen door de training af te sluiten met een examen.

Eindgebruikers en toeleveranciers binnen industriële proces- en productieomgevingen kunnen hiermee aantonen dat zij over de nodige expertise beschikken om in een IACS-omgeving een beleid op te zetten en te implementeren in overeenstemming met IEC 62443 en Europese regelgeving.

NEN-examencertificaat

De IEC 62443-normenreeks is een wereldwijd geaccepteerde standaard om cybersecurity in te regelen. De normenreeks biedt praktische handvatten voor het opzetten van een effectief cybersecurity beleid voor industriële proces- en productieomgevingen. Mens, techniek en organisatie zijn daarbij in balans. Zowel eindgebruikers als toeleveranciers hebben hiermee een uniform vertrekpunt bij het beschermen van de primaire processen tegen cyberaanvallen. Medewerkers kunnen hun IEC 62443-deskundigheidsniveau aantonen door het behalen van het NEN-examencertificaat.

Training en examen

De training ‘IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems’ biedt NEN aan in samenwerking met Hudson Cybertec. Na het afronden van het examen is de deelnemer aantoonbaar een ‘IEC 62443 security professional’ die de kennis heeft om in een industriële automatiseringsomgeving een protocol op te zetten en te implementeren in overeenstemming met IEC 62443 en Europese regelgeving.

Het examen kan ieder kwartaal worden afgelegd bij NEN in Delft en wordt onder toezicht afgenomen. Om aansluiting van de exameneisen op wat de sector nodig heeft te waarborgen, is de deskundigheidsbehoefte bij vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen FME, FHI, NCSC, Uneto-VNI, Verbond van Verzekeraars, VNAB, VNCI en Deltalinqs gepeild.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Trainingen, telefoon (015) 2 690 188 of e-mail training@nen.nl. Bekijk voor de data van het NEN examen de training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rianne Boek, consultant, telefoon (015) 2 690 365 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Trainingen.

(015) 2 690 188

training@nen.nl

Ook interessant voor u