Functiepuntnorm wordt duidelijker

26-05-2015 Meten hoe ‘groot’ software is, gebeurt met functiepuntanalyse, en dat ligt vast in NEN-ISO/IEC 24570 - Software engineering. Daarvan komt er een nieuwe versie. Sinds 2005 ligt de functiepuntanalyse, ooit vastgelegd door Nesma, vast in NEN-ISO/IEC 24570. Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond deze norm? Als lid van de normcommissie schrijft Frank Vogelezang mee aan de norm, en hij praat ons bij.

“Er is veel behoefte aan het kwantificeren van de functionaliteit in de software. Dat kan om kostenramingen voor nieuwe software te maken, maar het kan ook worden gebruikt om de software te vergelijken met soortgelijke software in de markt. Wanneer er een functiepuntanalyse wordt uitgevoerd volgens de norm, dan komt daar een getal uit dat een indicatie geeft over de omvang van de functionaliteit. Dat speelt een rol bij offertetrajecten, maar ook bij contracten. Een beetje maatwerksoftware kan snel duizenden functiepunten bevatten, en een functiepunt kan wel honderden euro’s kosten. Bij het tellen van de functiepunten is het belangrijk dat de beschrijving van de software op een eenduidige manier wordt geïnterpreteerd, en daar speelt de norm een rol in.”

“In 2005 is de functiepuntanalyse zoals die door Nesma was opgezet, in de norm 24750 vastgelegd, en in april is er gestart met een ‘systematic review’ daarvan, die voor iedere ISO-norm iedere vijf jaar plaats vindt. De conclusie was dat de norm nog goed was, maar vooral behoefte had aan verduidelijking. Dat had vooral te maken met het correct interpreteren van de norm, waarover nog wel eens discussie was. Sommige passages zijn daarom redelijk omvangrijk herschreven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een wijzigingsdocument van 26 pagina’s. Dit document ligt nu bij de ISO werkgroep ter inzage, en tot medio september is er de gelegenheid om er op te reageren, waarna er een stemronde volgt. De verwachting is dat de nieuwe norm op zijn vroegst tegen het einde van het jaar een feit is.”

Internationaal

“De norm wordt intensief gebruikt, ook internationaal, met name in Brazilië en Azië. Certificeren van software aan de hand van de norm gebeurt niet, maar met de norm kun je wel de vaardigheid van de analist toetsen. De norm wordt vooral gebruikt waar maatwerksoftware wordt gemaakt, maar is breder toepasbaar.”

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u