Gecertificeerd projectmanagement kent uitsluitend winnaars

19-12-2019 Wist u dat bedrijven en organisaties in ontwikkelde landen zoals Nederland ongeveer 30 procent van het bruto binnenlands product investeren in project gerelateerde werkzaamheden? En dat ongeveer 10 procent daarvan ineffectief wordt besteed? Goed en gecertificeerd projectmanagement is nodig om organisatiestrategie, projecten en “business-as-usual” effectief op elkaar af te stemmen. De normcommissie ‘projectmanagement’ is een project gestart om een dergelijke norm te ontwikkelen.

Ben Bolland is zelfstandig kwaliteits- en projectmanager. Hij zit ook in de normcommissie ‘Projectmanagement’ die zich onder andere bezighoudt met certificering van dit onderwerp op basis van de normenreeks ISO 21500; de normen die gaan over project-, programma- en portfoliomanagement. “Ik ben sinds 2010 betrokken bij de totstandkoming van normen over projectmanagement. Na 2012 zag de ISO 21500 normenreeks het daglicht met als basis ISO 21500, de richtlijn voor projectmanagement. En nu zijn we met de ISO commissie gestart met een normontwikkeling die het mogelijk maakt om op basis van die normenreeks projectmanagement te certificeren.” En dat is nodig ook, want er is niet één universeel gecertificeerd projectmanagementsysteem dat ieder bedrijf gebruikt of dat internationaal gewaardeerde organisatiecertificering oplevert, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement. Eenduidigheid is dus de onderliggende boodschap van dit nieuw ingeslagen traject.

Animo groeit

Sinds 2013 maakt Bolland zich al hard voor een certificeerbare projectmanagementnorm om projectmanagement stevig verankerd te krijgen binnen alle lagen van een organisatie, van de werkvloer tot directieniveau. “Het beste resultaat zou een projectmanagementsysteem zijn dat via de High Level Structure naadloos inplugt op het bestaande managementsysteem en dat er zo serieus werk van wordt gemaakt. Alleen zo kun je als bedrijf maximaal de voordelen eruit halen.” Sinds afgelopen jaar merkt Bolland dat er internationaal ook animo voor certificering van projectmanagement is. Momenteel is hij in ISO-verband met een groep landen bezig een Justification Study uit te werken waarin het nut en de noodzaak worden bekeken. Vanuit de normcommissie doen ook IPMA, PMI Netherlands Chapter, Atos en CroonWolterenDros mee aan het traject.

Problemen

Projectmanagement is ingewikkeld en kent een geheel eigen scala aan obstakels waar projectmanagers, -leiders, maar ook directies en opdrachtgevers van projecten tegenaan lopen. “Wat vaak voorkomt is dat eisen tijdens de looptijd van een project veranderen. Men wil toevoegingen waardoor het tijdspad verandert of kosten stijgen. Een tweede probleem is dat het vaak lastig blijkt om op tijd de juiste expertise op de juiste plek te krijgen. Tot slot is project-, programma- en portfoliomanagement (PPPM) bedoeld om verbeteringen en vernieuwingen op tijd en binnen budget op te leveren. Uit recent academisch en marktonderzoek blijkt echter dat er bij veel organisaties een grote kloof is tussen degenen die de strategie bepalen en de werkelijke uitvoerenden van veranderingen, en dat er dus een betere afstemming tussen strategie en PPPM nodig is. Goede aansturing zorgt voor goede uitvoering. Dat is nu nog vaak een manco.”

Voordelen

Hoe gaat het nieuwe normontwikkelingstraject eraan bijdragen om deze problemen te bestrijden? “Als je een goede governance-structuur opzet over wie mag beslissen over uitbreidingen en toevoegingen, ondervang je het eerste probleem. Want nu komt het nog regelmatig voor dat vanuit alle hoeken aanpassingen worden gedaan waardoor het overzicht verloren gaat. En er vaak geen weloverwogen keuze wordt gemaakt over of iets wel of niet nodig is. Een goede projectmanagementnorm helpt vooral ook om een betere afstemming tussen de organisatiestrategie en de daadwerkelijke veranderingen te waarborgen. Dat heeft er ook mee te maken dat projectmanagers en -leiders vaak te maken hebben met een manco in het opdrachtgeverschap. Ze moeten een project aansturen, maar de opdrachtgever weet eigenlijk niet altijd hoe hij de juiste opdrachten moet uitzetten en aansturen. Dat geldt niet alleen voor directies, maar ook voor de tussenlagen in de organisatie. Een duidelijke structuur draagt bij aan een verdere professionalisering van een organisatie en daarmee een grotere effectiviteit, betere projecten en lagere kosten.”

Maatschappelijk nut

Ook voor de maatschappij zou gecertificeerd projectmanagement zo zijn voordelen hebben, denkt Bolland. “Uit onderzoek blijkt dat 10 procent van projectkosten weggegooid geld is omdat het niet efficiënt wordt besteed. Als je weet dat 30 procent van de kosten die alle bedrijven in Nederland maken, project gerelateerd zijn, praat je over miljarden euro’s. Als je daarvan 10 procent kunt besparen, heeft dat een positieve maatschappelijke impact: lagere prijzen, lagere kosten en minder verkwisting van grondstoffen en schaars personeel.”

Informatiebijeenkomst Certificeerbare ISO norm voor projectmanagement

Bolland zou blij zijn als er meer bedrijven mee zouden praten over projectmanagement in de normcommissie. “Tijdens de informatiebijeenkomst Certificeerbare ISO norm voor projectmanagement op 13 februari leggen we onder meer het belang uit voor bedrijven en instellingen om mee te doen. We zouden het fijn vinden als er bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit de overheid deelnemen, onderzoeks- en certificeringsinstellingen, de industrie, dienstverlening en de bouw en aannemerij. Tijdens de bijeenkomst gaan we met de deelnemers in gesprek over wat volgens hen een rol moet spelen bij de totstandkoming van certificeerbare projectmanagementnormen. We lichten dus niet alleen toe wat we al gedaan hebben en wat er nog te gebeuren staat, maar gaan ook actief met stakeholders in gesprek en bieden ruimte voor hun bijdragen. Het mooiste zou zijn als partijen besluiten lid te worden van de normcommissie want dat heeft ook voor hen grote voordelen. Je blijft op de hoogte van internationale ontwikkelingen over projectmanagement en je zou als bedrijf een front runner kunnen zijn als je je straks als eerste weet te certificeren. Het is toch fantastisch als je voor andere bedrijven een voorbeeld kunt zijn?”

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst Certificeerbare ISO norm voor projectmanagement. Op de website kunt u ook het complete programma bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Inge Piek via telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.De bestaande ISO richtlijnen voor PPPM kunnen als generieke richtlijnen worden "ingeplugd" in bestaande managementsystemen bij bedrijven en instellingen. De grote toegevoegde waarde van de PPPM managementstandaard is dat het een aantal "verplichte" eisen stelt aan organisaties. Voldoet u aan de eisen dan kunt u zich laten auditen en certificeren als professionele organisatie.

Eerder door u bekeken