Groei datamarkt

17-08-2015 In Nederland groeit de markt voor datacenters hard, en dan met name rond de steden Rotterdam, Eindhoven en Groningen. Dat blijkt uit het Dutch Datacenter Report 2015 van de Dutch Datacenter Association (DDA).

Rond deze steden bevinden zich kennisintensieve en innovatieve bedrijven die zich verder ontwikkelen dankzij een goede IT-infrastructuur, hetgeen aantoont dat de branche van datacenters een onmisbare ruggengraat vormt voor de Nederlandse economie en maatschappij.

Onderzoek

De DDA onderzocht commerciële datacenters die fysieke ruimte aanbieden voor het huisvesten van IT-apparatuur van bedrijven. Grote internationale partijen zoals Google en Microsoft zijn daarin niet meegenomen, ook bedrijven met een eigen datacenter zijn buiten beschouwing gelaten. In totaal waren datacenters betrokken met een gezamenlijke oppervlak van 460.000 m2 (inclusief kantoorruimte) met 350 MW aan vermogen.

Enkele bevindingen uit het rapport:

  • Bij de grote aanbieders is tussen 70 en 90 procent van de ruimte verhuurd, bij kleinere partijen ligt dit tussen de 25 en 50 procent
  • Ongeacht de overcapaciteit heeft 50 procent van de datacenters dit jaar plannen om uit te breiden
  • Zo’n 50 procent van de ondervraagde partijen denkt zelfs binnen vijf jaar een nieuw gebouw neer te zetten
  • Het overgrote deel van de datacenters (45%) is in gebruik door technologiebedrijven zoals hosting providers, ISV’s (Independent Software Vendors) en online dienstverleners
  • De Nederlandse commerciële datacenters zijn betrouwbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit (gemiddelde PUE = 1,31, internationaal ligt dat op 1,8 en zo’n 80 procent maakt volledig gebruik van groene energie)
  • Alle datacenters samen bieden een werkgelegenheid van 2100 FTE, maar het ecosysteem van de datacenters reikt verder dan de werkvoorziening op de locaties zelf.

Kwaliteit - NPR 5313

De praktijkrichtlijn ‘NPR 5313 Computerruimten en datacenters’ helpt om aan de hoge kwaliteit te (blijven) voldoen. De praktijkrichtlijn geeft iedereen die een computerruimte bouwt of exploiteert een referentiemodel. Enige jaren werk door de normcommissie ligt hierin vastgelegd. NPR 5313 bevat richtlijnen voor bijvoorbeeld bedrijfsvoering, bouwkundige voorzieningen, datacommunicatie, energievoorziening, security en klimaatbeheersing.

De praktijkrichtlijn is een referentiemodel en nadrukkelijk geen norm die kan worden toegepast of waaraan kan worden getoetst. Op Europees niveau wordt er wel gewerkt aan een dergelijke norm voor datacenters, namelijk EN 50600. Opmerkelijk detail daarbij is dat de Nederlandse Praktijkrichtlijn als basis wordt gebruikt voor die norm. Commissieleden van de NPR 5313 zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van de norm.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u