Herziene en nieuwe normen voor service management

04-09-2019 Onlangs zijn drie nieuwe delen van de norm voor servicemanagement (NEN-ISO/IEC 20000) gepubliceerd. Het gaat om een update van twee delen en een nieuw deel. De normen bevatten informatie en aanbevelingen voor dienstverleners, consultants en beoordelaars om te voldoen aan de eisen van NEN-ISO/IEC 20000-1.

NEN-ISO/IEC 20000-1 is de internationale norm voor service management die de eisen voor een servicemanagementsysteem (SMS) definieert. Service Management is het procesmatig aansturen van planning, ontwerp, implementatie en continue verbetering van services. Het is een hulpmiddel om organisaties te helpen hun efficiëntie te verbeteren, het gebruik van technologieën te optimaliseren, geld te besparen en andere voordelen te bieden die verder gaan dan IT.

Certificeren

De eisen in de norm zijn toetsbaar. Het is mogelijk om op basis van ISO 20000-1 te certificeren. Daardoor kan een organisatie aantonen dat Service Management goed is ingericht. De norm is geschikt voor elk type organisatie en diensten.

In NEN-ISO/IEC 20000 is er een update van deel 2 en 3 en deel 7 is nieuw.

  • NEN-ISO/IEC 20000-2 en: ‘Service management — Part 2: Guidance on the application of service management systems’.
  • NEN-ISO/IEC 20000-3 en: ‘Service management — Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1’.
  • NPR-ISO/IEC TR 20000-7:2019 en: ‘Service management - Part 7: Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013’.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Inge Piek, Consultant KID, telefoon 015 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘IT Service Management en IT Governance’ houdt zich bezig met normen over de informatievoorziening van IT, en kijkt naar de best practices voor zowel het managen als het besturen van IT. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken