Herziene nationale norm voor distributiekabels gepubliceerd

12-12-2013 De nationale norm voor distributiekabels met geëxtrudeerde isolatie is herzien. Deze norm is van belang voor onder andere netbeheerders, raffinaderijen, chemische bedrijven en soortgelijke grote bedrijven die zelf installeren. De nieuwe editie 2013 van NEN-HD 620 ‘Distributiekabels met geëxtrudeerde isolatie voor spanningen van 3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV’ vervangt de veel gehanteerde editie 2012.

De nu gepubliceerde NEN-HD 620 bevat deel 1 met algemene eisen en de door Nederland verzorgde (nu herziene) sectie 10J uit het Europese Harmonisatiedocument HD 620 S2. Nieuw in de herziene sectie 10J is het gebruik van polypropeen als alternatief isolatiemateriaal. Het complete Europese document bevat de in Europa per land vastgelegde kabelconstructies en beproevingseisen. Sectie 10J hieruit bevat de voor Nederland geldende constructies en eisen.

Sectie 10J

Met de publicatie als Nederlandse norm van de herziene sectie 10J loopt Nederland vooruit op het onderhoud van de gehele HD 620. CENELEC, het Europese normalisatie-instituut, heeft goedgekeurd dat nationale comité's tussentijds aanpassingen in de secties doorvoeren, mits er een stricte procedure wordt gevolgd. Het Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) heeft met deze herziening van die geboden mogelijkheid gebruik gemaakt.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces van hoogspanningskabels: ir. Fred Havenith, consultant E&ICT.

(015) 2 690 196

fred.havenith@nen.nl

Ook interessant voor u