Herziening afspraken rond internet in woningen en gebouwen

20-04-2020 Een snelle en betrouwbare verbinding met internet, in en om de woning, wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven. Dit vraagt om een passende telecom(internet)infrastructuur in en om de woning. Om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen is NTA 8055, ‘Internet in woningen en gebouwen’ daarom herzien.

In diverse marktsectoren verloopt een groot aantal diensten via internet. Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8055 speelt in op het toenemende gebruik van beeldbellen en streamingdiensten voor muziek, tv en video. Daarnaast gaat deze NTA in op sectorspecifieke service-eisen. Voor bijvoorbeeld brand-, inbraak- en zorgalarmering is het essentieel dat alarmsignalen te allen tijde de alarmcentrale bereiken, ook als het vaste internet en de stroom uitvallen.

Installateurs en monteurs

Deze NTA over ‘internet in woningen en gebouwen’ is vooral bedoeld voor installateurs en monteurs van telecombedrijven, die netwerken aanleggen in woningen. Door te werken vanuit één technische standaard is het mogelijk om verschillende technische oplossingen beter op elkaar te laten aansluiten. Denk aan tv, telefonie, computer, inbraak- en toegangsbeveiliging en eHealth-toepassingen.

Houvast visuele inspecties, metingen en testscenario’s

NTA 8055 biedt installateurs onder andere houvast bij visuele inspecties, het uitvoeren van metingen en uitvoeren van testscenario’s. Zo wordt uitgelegd welke software en hardware nodig is voor het meten van de internetsnelheid en het testen van de betrouwbaarheid van de verbinding. Installatiekaarten geven installateurs een overzicht van mogelijke voorzieningen in een woning. Daarnaast bevat NTA 8055 handige woningplattegronden, die schematisch de aanleg beschrijven van aansluitpunten van data- en CATV-leidingen en ‘access points’ voor draadloze data.

Aanleiding

De eerste versie van NTA 8055 is in 2018 gepubliceerd en is nu al herzien om beter aan te sluiten bij de behoeften van de groeiende groep gebruikers van sociale alarmering. Daarnaast is er behoefte aan meer duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor de netwerkapparatuur binnen het huis.

Initiatiefnemers voor de herziening van NTA 8055:2018 zijn Techniek Nederland, KPN, VodafoneZiggo en WDTM.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Sanne Jansweijer, Consultant KID, 015 2 690 200, kid@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Interconnection of information technology equipment’ houdt zich bezig met het goed op elkaar laten aansluiten van IT apparatuur. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Norm

NTA 8055:2020 nl

Internet in woningen en gebouwen

In deze NTA worden vier categorieën prestatie-eisen voor snelheid en betrouwbaarheid gespecificeerd voor het maken van elektronische verbindingen via internet. Enerzijds gaat het hierbij om verbindingen met apparatuur aangesloten in verblijfsruimten ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken