ICT-competenties inzichtelijk maken dankzij Europese norm

02-06-2016 Er is een groot tekort aan ICT-experts in de EU wat alleen maar toeneemt. De ICT-ontwikkelingen gaan bovendien zo snel dat het voor ICT-experts essentieel is hun kennis actueel te houden. De Europese Commissie is daarom verschillende acties gestart waaronder het ontwikkelen van het e-Competence Framework (e-CF). Gezien het belang van het e-CF heeft CEN hier een Europese norm van gemaakt.

Er zijn verschillende initiatieven om het imago van ICT-werk te verbeteren en een loopbaan in de ICT aantrekkelijker te maken, zo worden opleidingen en trainingen opgezet in samenwerking met de ICT-industrie. Het is van belang om ICT-competenties eenduidig en herkenbaar te omschrijven zodat ze (h)erkend worden, niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. Goede omschrijvingen moeten mismatches tussen opleidingen, ICT-experts en vacatures voorkomen. Bovendien helpt dit bij HR-management en -planning in de ICT-sector en bevorderen ze het samenwerken van belanghebbende partijen.

e-Competence Framework

De Europese normcommissie ‘e-Competences and ICT Professionalism’ heeft de afgelopen twee jaar de laatste versie van het e-CF omgebouwd tot een Europese norm die in april 2016 gepubliceerd is (de bijbehorende CEN Workshop Agreements ‘User guide’ en ‘Methology’ worden nog omgezet naar Europese Technical Reports).
NEN heeft deze norm overgenomen als NEN-EN 16234-1 ‘e-Competence Framework (e-CF) - Een gemeenschappelijk Europees framework voor ICT-professionals in alle sectoren van de industrie - Deel 1: Framework’. Het e-CF is een neutraal hulpmiddel voor de ICT-sector en kan nu als Europees referentiepunt worden gebruikt.

NEN-commissie

De NEN-normcommissie ‘ICT competenties’ volgt de ontwikkelingen bij CEN. Normcommissie¬leden bepalen het standpunt van NEN met betrekking tot het leveren van verbetervoorstellen op normteksten en door te stemmen op de ratificatie van normen. Lid van de normcommissie zijn Abio B.V., EXIN, ITSMF Nederland, IT-Staffing Nederland B.V. en Ngi-NGN.

Meer informatie en deelname

Voor het lidmaatschap van een normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd van de meewerkende organisaties. Voor meer informatie of deelname: dhr. Jan Rietveld, consultant E&ICT, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rietveld.

(015) 2 690 376

kid@nen.nl

Ook interessant voor u