Informatiebeveiliging in zorgsector belangrijk

06-10-2011 Het elektronisch patiëntendossier (EPD) blijft de gemoederen bezig houden. In april stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel voor de elektronische informatie uitwisseling in de zorg. De overheid mocht geen verdere investeringen doen in het landelijke programma. Vandaag wordt in de Tweede Kamer met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gedebatteerd over een private doorstart. De kosten komen dan niet meer voor rekening van de overheid maar voor rekening van de nieuwe eigenaren.

NEN 7510

Informatiebeveiliging is heel belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 biedt een gemeenschappelijk raamwerk voor de inrichting van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm richt zich op alle zorginstellingen en andere organisaties die bij de informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.

NEN 7510:2011 is in oktober gepubliceerd. In januari 2012 wordt de nieuwe praktijdgids verwacht. De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7510:2004 en de daaraan gerelateerde NEN 7511-serie. De herziene norm is tevens de Nederlandse variant van NEN-EN-ISO 27799, die aanwijzingen geeft voor het toepassen van de ‘Code voor informatiebeveiliging’ (NEN-ISO-IEC 27002) in de gezondheidszorg. Normen worden elke vijf jaar opnieuw bekeken op actualiteit.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie over de informatiemiddag en NEN 7510 is verkrijgbaar via NEN Gezondheidszorg, Claudia Zwaan, telefoon (015) 2 690 150, via e-mail: claudia.zwaan@nen.nl.

Eerder door u bekeken