Informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’

17-12-2019 Op 17 januari 2020 organiseert NEN de informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’ bij ICTU in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware (NPR 5326) centraal gesteld. Alle belanghebbenden kunnen zich aanmelden.

ICT-projecten kennen veel risico’s en kampen soms met vertraging, budgetoverschrijdingen of worden met een te lage kwaliteit opgeleverd. Bij de ontwikkeling van maatwerksoftware komen nog extra risico’s kijken. NPR 5326 zet bekende risico’s op een rij en legt de verbanden met de maatregelen, die deze risico’s kunnen verminderen.

Bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst wordt NPR 5326 ‘Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware’ toegelicht. Ook wordt de concrete toepassing van NPR 5326 in de praktijk uitgelegd. De bijeenkomst is daarmee een mix van theorie en de eerste praktijkervaringen met de praktijkrichtlijn. Aanmelden kan via de website van NEN Evenementen.

Doelgroep opdrachtgevers en opdrachtnemers

NPR 5326 is bedoeld voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opdrachtgevers die een partij zoeken om een project uit te voeren, kunnen deze praktijkrichtlijn gebruiken om te vragen naar de voorziene risico’s en welke maatregelen er worden genomen om die risico’s te beheersen. Opdrachtnemers kunnen NPR 5326 gebruiken om risico’s bij softwareontwikkeling aan te pakken.

Meer informatie

Meer informatie over NPR 5326? Ga naar www.nen.nl/npr5326. Voor meer toelichting over normen voor software en systems engineering, ga naar www.nen.nl/softwareengineering.

Voor informatie over het normalisatieproces: Inge Piek, consultant KID, e-mail kid@nen.nl.

Norm

NPR 5326:2019 nl

Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware

NPR 5326 betreft kwaliteitsborging tijdens maatwerk ontwikkeling en onderhoud van software op maat.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken