Informatiebijeenkomst over NEN-ISO 15489-1 voor informatie- en archiefmanagement

15-02-2018 De norm NEN-ISO 15489-1 voor informatie- en archiefmanagement is sinds kort in het Nederlands verkrijgbaar. Op 13 maart organiseert NEN een informatiebijeenkomst over deze norm.

NEN-ISO 15489-1 ‘Informatie en documentatie – Informatie- en archiefmanagement – Deel 1: Concepten en uitgangspunten’ vormt een belangrijke leidraad bij het inrichten van informatie- en archiefmanagement. De norm is in 2016 herzien en aangepast op basis van de laatste inzichten. NEN-ISO 15489-1 benoemt de kernconcepten en -uitgangspunten voor het aanmaken, opnemen en beheren van archiefstukken. De norm speelt een centrale rol in een aantal andere internationale en nationale normen die verdere richtlijnen geven over onder andere technieken en de uitvoering van archiefmanagement.

Informatiebijeenkomst

Onlangs is NEN-ISO 15489-1 naar het Nederlands vertaald. Deze vertaling is opgesteld door de leden van de normcommissie ‘Informatie- en archiefmanagement’ in samenwerking met NEN.Om belanghebbenden te informeren over de inhoud en de mogelijkheden van deze norm, organiseert de normcommissie op 13 maart een informatiebijeenkomst. Deelname aan de informatiebijeenkomst is kosteloos en brengt geen verdere verplichtingen met zich mee. Het definitieve programma van de bijeenkomst wordt binnenkort vastgesteld.

Aanmelden kan via de website van NEN Evenementen.

NEN Connect: alle normen voor archiefmanagement in één pakket

NEN Connect Archiefmanagement bevat essentiële normen voor iedere organisatie die is gebaat bij duidelijke afspraken rond (digitale) archivering en documentbeheer. Met dit pakket bent u altijd up-to-date met de belangrijkste normen voor archiefmanagement.

Meer informatie

Voor meer informatie over NEN-ISO 15489-1, de informatiebijeenkomst en normalisatie op het gebied van informatie- en archiefmanagement kunt u contact opnemen met Jolien van Zetten, consultant Kennis & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken