Informatiebijeenkomst over mogelijke ISO-norm voor web accessibility (digitale toegankelijkheid)

02-11-2015 NEN organiseert op 26 november een informatiebijeenkomst over de voorgenomen ontwikkeling van een norm voor digitale toegankelijkheid (web accessibility). Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt het verdere normontwikkelingstraject ingezet. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zich voor 20 november aanmelden bij NEN.

Het Britse normalisatie-instituut (BSI) heeft een voorstel gedaan bij ISO om een norm te ontwikkelen voor ‘A code of practice for the process of creating accessible web products’. Het doel van de norm in dit voorstel is de toepassing van de technische norm WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, Information technology -- W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ) te bevorderen.

Inventarisatie Nederlandse belanghebbenden

Op dit moment heerst er binnen Nederland verwarring over de toepasbaarheid van WCAG 2.0. Vaak wordt niet onderkend, dat dit – naast technisch – een organisatorisch probleem is. Zo is bijvoorbeeld toezicht op en borging van de norm niet altijd gemakkelijk. Op dit moment inventariseert NEN voor welke Nederlandse organisaties dit onderwerp van belang is en of daadwerkelijk de noodzaak om tot een internationale norm te komen wordt onderkend.

Ook kijkt NEN naar de mogelijkheid het organisatorische probleem van een andere kant te benaderen dan BSI heeft voorgesteld.

De ontwikkeling van deze norm is specialistisch werk. Deelnemers worden geacht inhoudelijk over voldoende relevante vakkennis te beschikken en goed op de hoogte te zijn van de actuele stand van de techniek en van de regelgeving. Deelname aan de bijeenkomst staat open voor elke organisatie die belang heeft of betrokken is bij dit onderwerp, zoals websitebouwers, keuringsinstellingen of belangenorganisaties voor mensen met een beperking.

Informatiebijeenkomst

Aan de hand van korte presentaties en een discussie wordt er ingegaan op de werkwijze, het nut en de noodzaak van de te ontwikkelen norm. Tijdens de bijeenkomst op 26 november:

  • worden deelnemers geïnformeerd over de voorgestelde scope van de nieuwe ISO-norm;
  • is er de mogelijkheid om feedback te geven op de scope en aanpak, zodat dit kan worden meegenomen in de Nederlandse stem op het voorstel;
  • wordt er geïnventariseerd welke deelnemers betrokken zouden willen zijn, bijvoorbeeld door een NEN-normcommissie te starten, bij de verdere ontwikkeling van de internationale norm na oprichting van een nieuwe internationale projectgroep.

Aanmelden en meer informatie

Aan het bijwonen van de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelding.
Voor inhoudelijke informatie over deze te ontwikkelen norm: Gillian Herpers, Consultant, telefoon (015) 2 690 444 of e-mail gillian.herpers@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze te ontwikkelen norm: Gillian Herpers, Consultant.

gillian.herpers@nen.nl

(015) 2 690 444

Ook interessant voor u