Informatiedag – NPR 5313 ‘Computerruimtes en datacenters’

12-06-2013 NEN informeert vier doelgroepen op dinsdag 3 december 2013 over een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5313 ‘Computerruimtes en datacenters’. NPR 5313 is gericht op het specificeren, ontwerpen, bouwen, inrichten en opleveren van computerruimtes en datacenters. NPR 5313 is ontwikkeld om betrokken partijen dezelfde taal en concepten aan te reiken, en met modellen, documentatie en voorbeelden van keuzes op weg te helpen en te ondersteunen bij projecten en bedrijfsvoering.

Door NPR 5313 te gebruiken wordt generieke kennis ontsloten, relevante normen en publicaties zichtbaar, en kunnen offertes, investeringen in en kosten en prestaties van een computerruimte of datacenter, eenduidig met elkaar worden vergeleken.

Energie-efficiëntie en MJA3

Het Ministerie van Economische Zaken – Agentschap NL nodigt bedrijven, brancheorganisaties, instellingen en gemeenten uit, op een vrijwillige basis, om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit gebeurt in de vorm van een convenant met een verwijzing naar de MJA3:2008. Vanuit het activiteitenbesluit en handhaving wet milieubeheer en informatieblad voor provincies en gemeenten wordt o.a. verwezen naar NPR 5313 ‘Computerruimtes en datacenters’.

NPR 5313 'Computerruimtes en datacenters'

Niet alleen voor grote organisaties, maar in sterk toenemende mate ook voor het MKB moet er op grotere schaal beter gezorgd gaan worden voor computerruimtes en datacenters. Computerruimtes en datacenters hebben zich ontwikkeld tot kleine of grote bedrijf-kritische ruimtes. Te stellen fundamentele eisen zoals ‘beschikbaarheid’, ‘fysieke beveiliging’ en ‘energie-efficiëntie’ betreffen o.a. de energievoorziening, klimaatbeheersing, bouwkundige voorzieningen, datacommunicatie-kabelinfrastructuur, en fysieke beveiliging. Afhankelijk van zelf doen, eigen beheer of uitbesteden, bestemming van het vastgoedobject en groeiscenario kunnen aanvullende eisen worden gesteld zoals aan ‘duurzaamheid’, ‘flexibiliteit’ en ‘schaalbaarheid’.

NPR 5313 omschrijft 23 onderwerpen voor agenda’s op strategisch, tactisch en operationeel managementniveau. Deze onderwerpen zijn relevant voor het sturen en beheersen van zowel primaire als ondersteunende processen. Sommige onderwerpen zijn alleen relevant gedurende één specifieke levensfase, andere onderwerpen zijn relevant voor de gehele levensduur van een computerruimte of datacenter.

NPR 5313 is geen kookboek maar heeft de intentie alle ingrediënten te omvatten voor het specificeren, ontwerpen, aanbieden, bouwen, inrichten, opleveren en documenteren van een computerruimte of datacenter. Het vervolg van NPR 5313 zal bestaan uit aanvullende delen opgesteld samen met andere normcommissies, voor gedetailleerde uitvoeringsaspecten.

Normcommissie (NC) 381888 ‘Computerruimtes en datacenters’

De normcommissie 'Computerruimtes en datacenters' is het nationale platform voor normalisatiewerk op het gebied van bouwen en inrichten van computerruimtes en datacenters. Generieke kennis en praktische ervaring met computerruimtes en datacenters is geconsolideerd, gestructureerd, gedetailleerd, en is geheel of gedeeltelijk gebaseerd op het werk en publicaties van partijen, zoals Europese als mondiale normalisatie-instituten, consortia en brancheorganisaties.

De informatiedag wordt gehouden bij TNO, De Uijthof, Princetonlaan 6, 3584 CB, op de campus van universiteit Utrecht. Aan deelname van deze informatiedag zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u