Informatiemiddag 'Volgende stap naar volwassenheid van IT'

04-07-2013 Op dinsdag 17 september organiseert NEN een informatiemiddag over de norm NEN-ISO/IEC 25010 en de gestarte ontwikkeling van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5325 ‘Opleveren en overdragen van software’. De norm is gericht op kwaliteitsmodellen voor IT-systemen en software. De richtlijn gaat over het efficiënt en effectief onderhouden van software. Beide publicaties kunnen worden gebruikt voor nieuwbouw- contracten, onderhoudsafspraken en aanbesteding van nieuwe software.

NEN heeft een verkenning uitgevoerd naar benamingen en omschrijvingen van IT taken, rollen en functies. Uit dit onderzoek is gebleken dat, afhankelijk van de managementfocus van de afgelopen jaren, meerdere managementconcepten zijn ontwikkeld, welke zijn vastgelegd in circa 20 conceptuele normen. Een samenhang en harmonisatie van deze op IT-services en IT-management te betrekken conceptuele normen ontbreekt helaas nog.

Om IT-services een stap verder te brengen naar volwassenheid, en doelgroepen gerichter te kunnen helpen bij het vinden van mogelijk relevante normen voor hun werkzaamheden, heeft de normcommissie (NC) 381007 ‘Software and systems engineering’ het initiatief genomen om een informatiemiddag te organiseren. Deze informatiemiddag vindt plaats bij TU Eindhoven.

Doel informatiebijeenkomst

Overzicht en informatie verschaffen aan IT beslissers, inkopers, opdrachtgevers, eigenaren en leveranciers over normen, standaarden en certificeringsmogelijkheden aangaande software productkwaliteit.

Onderwerp en invalshoeken

Tijdens deze informatiemiddag wordt software productkwaliteit vanuit drie verschillende invalshoeken belicht:

  • opdrachtgever, inkoper, eigenaar, gebruiker;
  • leverancier, ontwikkelaar, onderhouder;
  • beoordelingen, verklaringen en software certificaten.

Ook wordt praktijkinformatie over het positioneren en toepassen van NEN-ISO/IEC 25010 ‘Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models’ verschaft.

Voor wie?

De informatiedag is gericht op de volgende vier doelgroepen:

  • inkoper, eigenaar, gebruiker, informatiemanager, etc.;
  • leverancier, ontwikkelaar, programmamanager, productmanager, projectmanager, tester;
  • auditor, adviseur, certificerende instelling, kennisinstelling, brancheorganisatie, etc.;
  • instandhouder, beheerder, onderhouder.

Normcommissie ‘Software and systems engineering’ en NPR 5325

De normcommissie ’Software and systems engineering’ is het nationale platform voor normalisatiewerk op het gebied van software- en systeemontwikkeling. Voor het ontwikkelen van NPR 5325 is NEN-ISO/IEC 25010 één van de conceptuele normen die de basis vormen voor deze nieuwe NPR.

Meer informatie en aanmelden

De informatiemiddag duurt van 15:00 uur tot 18:00 uur en wordt gehouden bij TU Eindhoven, Kennispoortgebouw, John F. Kennedylaan 2, 5612 AB, op de campus van de universiteit. Aan deelname van deze informatiedag zijn geen kosten verbonden. Voor deelname kunt u zich online aanmelden.

Eerder door u bekeken

Inhoudelijke informatie over de norm

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces:
Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 200

kid@nen.nl

Ook interessant voor u