Internationale richtlijn bij outsourcing gepubliceerd

19-11-2014 Onlangs is ISO 37500:2014 ‘Richtlijn bij outsourcing’ verschenen. Deze richtlijn behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. De richtlijn is toepasbaar voor alle typen organisaties en sectoren van elke grootte en biedt ondernemingen en overheidsdiensten een goede basis om op succesvolle wijze te outsourcen en het proces te optimaliseren gedurende de hele contractperiode.

De norm geeft richtlijnen voor het maken van:

  • goede samenwerkingsafspraken die voordelen opleveren voor zowel de klant als de leverancier;
  • weloverwogen strategische keuzes voor outsourcing;
  • identificeren van de risico’s die bij outsourcing een rol kunnen spelen;
  • flexibele outsourcingafspraken om aan veranderende business eisen te kunnen voldoen; en
  • goed ‘governance’ van outsourcing ten voordele van zowel de klant als de leverancier.

NEN-ISO 37500:2014 laat ruimte voor aanpassingen en uitbreidingen om te voldoen aan internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving, afhankelijk van de grootte van de outsourcingsovereenkomst en het type industrie of organisatie. De richtlijn kan worden toegepast wanneer met uitbesteding wordt gestart, maar is ook van belang voor bestaande outsourcingsovereenkomsten met één of meerdere leveranciers. De richtlijn gaat ervan uit dat de betrokken partijen samenwerken. De intensiteit van de samenwerking verschilt per fase in het outsourcingsproces.

Nederland initiatiefnemer

De internationale ontwikkeling van ISO 37500:2014 is geïnitieerd vanuit Nederlandse partijen. Een grote bijdrage is geleverd door de NEN-commissie ‘Outsourcing’ waarin de organisaties PFZW (Projectcoördinatie), KPMG (Hoofd van de NEN-delegatie), Improve Quality Services BV, Centric, BDO en PON deelnamen. Internationaal is er door 13 landen aan de norm meegewerkt, waaronder door DIN (Duitsland), BSI (Groot Brittannië), BIS (India) en SFS (Finland).

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis en Informatiediensten.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u