Internationale standaardisatie-organisaties op het gebied van leertechnologieën

10-04-2014 De behoefte aan wereldwijde normen voor leertechnologieën is herkend door de internationale normalisatie-organisatie Joint Technical Committee 1 (JTC 1), een samenwerkingsverband op het gebied van informatietechnologie tussen ISO (International Organization for Standardization) en IEC (International Electrotechnical Commission).

JTC 1 kent een subcommissie (SC) die normen voor leertechnologieën ontwikkelt en onderhoudt: JTC 1/SC 36 ‘Information technology for learning, education and training’. De NEN-commissie Leertechnologieën volgt en werkt mee aan de normen die deze 'ISO/IEC'-commissie maakt. In het Business plan van SC 36 worden alle projecten en plannen genoemd.

Subcommissie 36 heeft de volgende werkgroepen:

 • WG 1 - Vocabulary
 • WG 2 - Collaborative technology
 • WG 3 - Learner information
 • WG 4 - Management and delivery of learning, education and training
 • WG 5 - Quality assurance and descriptive frameworks
 • WG 6 - Platform, Services and Specification Integration
 • WG 7 - ITLET - Culture, language and individual needs

De gepubliceerde normen van deze commissie vindt u in de SC 36 Standards catalogue. De onderstaande vijf 'SC 36'-normen zijn te downloaden van de site Freely available standards:

 • ISO/IEC 2382-36:2008: 'Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training'
 • ISO/IEC 19788-1:2011: 'Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 1: Framework'
 • ISO/IEC 20113:2004: 'Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Make call request supplementary service'
 • ISO/IEC 24751-3:2008: 'Information technology - Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training - Part 3: "Access for all" digital resource description'
 • ISO/IEC 29187-1:2013: 'Information technology - Identification of privacy protection requirements pertaining to learning, education and training (LET) - Part 1: Framework and reference model'.

IMS Global Learning Consortium

IMS Global Learning Consortium is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die leertechnologieën ontwikkelt en het gebruik en de impact ervan stimuleert in het onderwijs. IMS heeft 32 standaarden gepubliceerd die gratis te downloaden zijn. De organisatie heeft een aantal werkgroepen die in wisselende dynamiek en samenstelling voornamelijk werken aan de volgende wereldwijd gebruikte standaarden: Learning Tools Interoperability (LTI), Question & Test Interoperability/Accessible Portable Item Protocol (QTI/APIP), Common Cartridge, Learning Information Services en Content Packaging.

IEEE Learning Technology Standards Committee (IEEE LTSC)

LTSC maakt internationale technische standaarden en richtlijnen voor Leertechnologieën. Geïnteresseerde experts kunnen aan deze ontwikkelingen bijdragen door lid te worden van één van de werk- of studiegroepen. De volgende werkgroepen zijn binnen IEEE LTSC actief:

 • Digital Rights Expression Languages
 • Computer Managed Instruction
 • Learning Object Metadata
 • Resource Aggregation Models for Learning, Education and Training
 • Competency Data Standards

IEEE LTSC heeft onder andere de volgende standaarden gepubliceerd:

 • 1484.1-2003 IEEE 'Standard for Learning Technology-Learning Technology Systems Architecture (LTSA)'
 • 1484.11.2-2003 IEEE 'Standard for Learning Technology-ECMAScript Application Programming Interface for Content to Runtime Services Communication'
 • 1484.11.3-2005 IEEE 'Standard for Learning Technology-Extensible Markup Language (XML) Schema Binding for Data Model for Content Object Communication'

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, secretaris normcommissie Leertechnologieën, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken