Internet of Things Security en Privacy

22-01-2019 De diversiteit van Internet of Things (IoT) toepassingen leidt tot vele uitdagingen op het gebied van security en privacy. De risico’s die het koppelen van allerlei apparaten aan het internet met zich meebrengt zijn groot. De Europese Commissie heeft al een aantal maatregelen aangekondigd. Op 21 maart worden tijdens de NEN kick-off bijeenkomst ´IoT Security en Privacy´ de laatste ontwikkelingen gepresenteerd.

Het ‘Internet of Things’ (IoT) biedt in diverse domeinen veel kansen voor automatisering, nieuwe producten, diensten en nieuwe verdienmodellen. De opmars van IoT toepassingen leidt tot een snelle groei van het aantal verbonden apparaten. De veiligheidsrisco’s nemen ook exponentieel toe.

Met de Cyber Security Act wil de Europese Commissie inspelen op deze risico’s. Een van de onderdelen van de Cyber Security Act is een Europees cyber security certificatiesysteem voor ICT producten. Dit is een zeer belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van IoT.

Certificatiesysteem

Een dergelijk certificatiesysteem zal worden gebaseerd op erkende internationale en Europese normen. Deze normen worden ontwikkeld binnen ISO, IEC en in Europa binnen CEN en CENELEC. Nederlandse belanghebbenden die hierbij betrokken zijn, doen dat via NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut.

Experts in de NEN werkgroep IoT Security bijdragen aan en beïnvloeden de normen die de basis zullen vormen voor het Europese certificatiesysteem voor (o.a.) IoT. Ook worden ze in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de acties onder de Cyber Security Act.

Kick-off bijeenkomst

Op 21 maart 2019 organiseert NEN de kick-off bijeenkomst ´IoT Security en Privacy´ van de NEN werkgroep IoT Security. Tijdens de kick-off wordt onder andere gesproken over de stand van zaken in Europa en in Nederland, internationale standaardisatie ontwikkelingen, het belang en inbreng van Nederland. Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk via NEN Evenementen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de kick-off bijeenkomst, deelname aan de Nederlandse werkgroep ‘IoT security’, of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi - van der Pol, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Vlora Rexhepi - van der Pol, consultant Kennis- & Informatiediensten.

kid@nen.nl

015 2 690 153

Ook interessant voor u