Internet of Things - Stand van zaken

30-03-2016 Er zijn veel losse initiatieven waarin met name bedrijven standaarden proberen vast te leggen rond Internet of Things. ISO/IEC probeert een platform te bieden voor een gezamenlijke aanpak.

De laatste jaren krijgt ‘Internet of Things’ langzaam meer vorm, nu de technieken steeds meer worden toegepast. Hierbij gaat het meestal om slimme sensoren of apparaten en het slim verwerken van gegevens, waarbij het netwerk een essentiële rol speelt. Bij het ontwikkelen en bij de implementatie van dergelijke systemen zijn beveiliging en privacy belangrijke aspecten.
Het volop ontwikkelen zonder standaards of een gemeenschappelijke of open architectuur, zorgt ervoor dat het heel lastig is om de verschillende IoT systemen te laten samenwerken. Vanuit die behoefte worden richtlijnen en normen rond IoT ontwikkeld. Hoe staat het met de actieve werkgroep binnen ISO/IEC?

Stand van zaken

Aan de huidige werkgroep is het nodige vooraf gegaan. Er is veel energie gestoken in het voortraject, met name om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden bediend zouden worden, en erbij zouden blijven. Uiteindelijk is een werkgroep tot een definitie gekomen van IoT:

‘An infrastructure of interconnected objects, people, systems and information resources together with intelligent services to allow them to process information of the physical and the virtual world and react.’

De werkgroep JTC 1/WG 10 heeft zichzelf een hele reeks doelen gesteld als het gaat om een norm op het gebied van Internet of Things, en heeft daar zes interne groepen (Subgroup Rapporteur Groups - SRG) voor aangesteld, waarvan er nu nog drie actief over zijn;

  1. Standardization gaps
  2. Network level technologies for IoT
  3. IoT Use cases

Het belang van standaardisatie rond Internet of Things blijft bijzonder actueel; samenwerkingsverbanden die werken aan IoT-standaards worden zeer frequent, bijna wekelijks opgericht, en de werkgroep wil al deze initiatieven de gelegenheid geven zich te verenigen en mee te praten aan de norm.

Meedoen?

Om de belangen vanuit Nederland te vertegenwoordigen start NEN met de oprichting van een commissie over ‘IoT’. Voor meer informatie over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi – van der Pol, consultant.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie over de commissie IoT kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi.

vlora.rexhepi@nen.nl

(015) 2 690 153

Ook interessant voor u