Invloed uitoefenen op ontwikkeling normen ‘IT Service Management and IT Governance’

22-05-2014 De interesse voor IT servicemanagement en IT governance is de laatste jaren toegenomen. Omdat het onderwerp belangrijk genoeg bleek voor normontwikkeling, is er een zelfstandige commissie opgericht. De subcommissie JTC 1/SC 40 'IT Service Management and IT Governance' (voortgekomen uit JTC 1/SC 7 'Software and systems engineering') zal bestaande normen op dit gebied verder ontwikkelen en nieuwe normen opstarten. NEN zoekt belanghebbende partijen die mee willen werken aan deze internationale normen.

Het definitieve onderwerp en toepassingsgebied van SC 40 wordt vastgesteld tijdens de plenaire vergadering van SC 40 in juni te Sydney. Vooralsnog gaat de commissie werken aan normen, technische rapporten, raamwerken, 'best practices' en verwante documenten op het onderwerpsgebied. SC 40 is onder andere al verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van:

  • ISO/IEC 20000 ‘Service management’
  • ISO/IEC 38500 ‘Governance of IT - For the Organization’
  • ISO/IEC 30105 ‘IT Enabled Services / Business Process Outsourcing Lifecycle Processes ITESBPO Standard’
  • ISO/IEC 30120 ‘Software Engineering - IT Audit - Audit guidelines that support the evaluation of the governance of IT’

NEN-normcommissie

Nederlandse partijen die aan SC 40 willen deelnemen, kunnen dit doen door lid te worden van de desbetreffende (NEN-)normcommissie. Leden van de normcommissie kunnen meepraten en beslissen over de normen die door SC 40 worden ontwikkeld. NEN-commissie¬leden bepalen gezamenlijk het standpunt van NEN met betrekking tot het leveren van verbetervoorstellen op normteksten en door te stemmen op de ratificatie van de normen.

Meer informatie en deelname

Voor het lidmaatschap van een normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd van de meewerkende organisaties. Mocht u geïnteresseerd zijn in het commissielidmaatschap of als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met dhr. Jan Rietveld, consultant E&ICT, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@NEN.nl.

Eerder door u bekeken