Kick-off meeting kwaliteitsborging softwareontwikkeling

07-03-2017 In samenwerking met ICTU organiseert NEN een kick-off bijeenkomst op vrijdag 21 april 2017 om belangstellenden een beeld te geven en mogelijk betrokken te worden bij de gezamenlijke ontwikkeling (door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5326 ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen overheidsdomein’ (voorlopige werktitel).

Onderwerp en toepassingsgebied

De nog te ontwikkelen NPR categoriseert risico’s; omschrijft de risico’s en beheersmaatregelen bij Agile softwareontwikkeling; definieert de hierbij horende termen, metingen, testen, toetsen, kwaliteitskenmerken en rapportrages; verwijst naar hierbij te hanteren normen en geeft een ‘assessmentinstrument’ als handreiking voor hierbij te betrekken belanghebbenden. Deze NPR behoort, bij verwijzing als referentie, te worden toegepast voor het borgen en bewaken van de kwaliteit tijdens de levensfasen van maatwerk software binnen het overheidsdomein. Vanaf het specificeren en ontwikkelen tot en met het beheren, onderhouden en vervangen van deze op maat gemaakte software.

Voor wie

Belanghebbenden zijn: opdrachtgevers; opdrachtnemers en IT-auditors betrokken bij de ontwikkeling van software op maat en hierbij horende kwaliteitsborging.

Kick off bijeenkomst NPR 5326

ICTU en NEN nodigen belanghebbenden uit om op vrijdag 21 april 2017 deel te nemen aan de kick-off bijeenkomst bij NEN in Delft. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers via het projectvoorstel NPR 5326 geïnformeerd en kunnen zij vragen stellen over zaken als toepassing en afbakening, inhoud NPR 5326, proces, en mogelijke betrokkenheid bij dit NEN-project.

Betrokkenheid is mogelijk via: een lidmaatschap van de normcommissie (NC) 381007 ‘Software and systems engineering’, lid worden van de interne schrijfgroep, lid worden van de externe reviewgroep.

Deelname aan deze kick-off bijeenkomst is kosteloos en brengt geen verplichting tot deelname aan het NPR-traject met zich mee. Aanmelding vooraf is gewenst, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Aanmelden en informatie

Het programma van de bijeenkomst vindt u op de evenementenpagina. Hier kunt u zich ook online aanmelden voor deelname. Voor meer informatie over: deze NPR; het normalisatieproces; de normcommissie; het meepraten over de inhoud van normen: Ton van Bergeijk, consultant ICT, telefoon (015) 2 690 126 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk, consultant ICT.

kid@nen.nl

(015) 2 690 126

Ook interessant voor u