Kick-off bijeenkomst NEN Workshop ‘Smart Homes – Zorg op afstand’

08-10-2013 NEN organiseert op vrijdag 22 november 2013 een kick-off bijeenkomst over een te starten NEN Workshop ‘Smart Homes – Use Case – Zorg op afstand’. Belanghebbenden worden uitgenodigd om zich aan te melden en mee te werken aan een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5332 ‘Zorg op afstand – Toepassen van standaarden voor ICT- en bouwkundige voorzieningen in de woning’ opstellen. Met deze NPR moet het mogelijk worden om bewoners zelfstandig en zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten verblijven, met ondersteuning van zorgdiensten op afstand.

Primaire doelstelling van de NEN Workshop is om ICT- en bouwkundige voorzieningen in woningen, huisnetwerken, aan te sluiten apparatuur, systemen, en toepassingen voor het faciliteren van zorgalarmcentrales en zorgdiensten op afstand te standaardiseren. Gemeente Delft nodigt zorgafnemers, zorgaanbieders, brancheorganisaties, instellingen en gemeenten uit om op een vrijwillige basis samen te werken en samen te investeren in standaardisatie van zorg en techniek in de woning, wijk en regio.

NPR 5332 – normen ICT en bouwkundige voorzieningen

NPR 5332 zal een selectie van richtlijnen omvatten ten behoeve van zorg op afstand. Het gaat om ICT-normen voor connectiviteit en controle van apparatuur in woningen, de wijze van toepassing van deze normen plus de bijbehorende normen voor bouwkundige voorzieningen in de woning. De NPR is gericht op de basis functionaliteit en op normen voor zorg op afstand, bestaande uit zorgalarmen, tele-monitoren, het op afstand uitlezen van medische apparatuur en beeld-/spraakverbindingen tussen zorgaanbieders en zorgvragers in de woning.

Belanghebbenden, partners, klanten en proeftuinen

Naast zorgvragers en zorgaanbieders richt de Workshop zich op zorgalarmcentrales, hun partners en klanten. Ook worden de leveranciers van systemen, installaties, apparatuur en programmatuur ten behoeve van zorg op afstand betrokken. Leveranciers vormen met elkaar de zogenoemde ICT-technische oplossingsruimte. Vooral deze laatste groep moet consensus bereiken over de toepassingen van de set ICT-normen – vast te leggen in zogenoemde interoperabiliteits-profielen. Dit traject richt zich specifiek op bouwstenen en technische interfaces voor ICT-faciliteiten en infrastructuur (huisnetwerken) in de woning, voor netwerkverbindingen en voor applicaties die worden gebruikt in zorgalarmcentrales en zorgdiensten.

NPR 5332 wordt geen kookboek voor een nieuwe Smart Homes architectuur, maar respecteert en benut naast elkaar bestaande systeem- en product-architecturen. NPR 5332 is o.a. een handreiking voor het toepassen van zo genoemde ‘interoperabiliteits-profielen’ om de verschillende architecturen op een standaard wijze met elkaar te kunnen verbinden, te kunnen delen en te kunnen benutten. Deze ‘interoperabiliteits-profielen’ worden gebaseerd op aanbevelingen voor de Europese Commissie, opgesteld door het Europese CENELEC Project Smart Homes.

Informatie en deelname

De kick-off bijeenkomst wordt gehouden bij NEN in Delft. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich direct inschrijven via de evenementenpagina.
Voor meer informatie: Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Ton van Bergeijk.

(015) 2 690 200

kid@nen.nl

Ook interessant voor u