Kwaliteitsborging maatsoftware binnen de overheid

26-10-2016 Heeft u ervaring op het snijvlak van software en overheid? Zet die ervaring dan in, en wel door mee te denken over een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling overheidsdomein’.

De relatie van de overheid met het ontwikkelen van software is op z’n minst moeizaam te noemen. De nodige miljoenen werden al verspild en de Commissie Elias staat nog vers in het geheugen. Er zijn dus genoeg redenen om daar verandering in te willen brengen. De normcommissie ‘Software and systems engineering’ neemt daarom het initiatief voor in eerste instantie een onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (‘NPR’) voor de kwaliteitsborging van maatsoftware binnen het overheidsdomein. Voor dit onderzoek wordt vertrouwd op de inbreng van de nodige praktijkervaring en het zal mede vorm krijgen aan de hand van geïdentificeerde risico’s die zich voordoen tijdens het ontwikkelen van maatsoftware.

Consultatie in brede kring

Wenselijkheid en haalbaarheid van een nieuwe NPR zal worden onderzocht via een conceptvoorstel voor ‘Onderwerp en toepassingsgebied’, dat in 2017 voor commentaar en discussie tijdens een brede consultatiebijeenkomst aan opdrachtgevers en opdrachtnemers zal worden voorgelegd.

Achtergrond - NPR 5325 en onderhoudbaarheid als risico

De normcommissie zet zich in voor het verbeteren van het inzicht in kwaliteitsverbetering van maatsoftware. In eerste instantie richtte de commissie zich op het risico van moeilijk of niet te onderhouden maatsoftware. Daarmee werd de eerste focus ‘het beheersen en reduceren van de kosten voor het onderhouden van maatsoftware’. Hiervoor heeft de normcommissie een ontwerp NPR 5325 ‘Overdragen van software’ ontwikkeld die binnenkort zal worden gepubliceerd voor commentaar. De NPR 5325 is primair gericht op ‘maintainability’ en ‘portability’; het overdragen van maatsoftware voor gebruik, beheer en onderhoud aan een andere partij. Hierbij is aangenomen dat alle overige kwaliteitskenmerken en -eigenschappen als voldoende zijn geaccepteerd.

Kwaliteitskenmerken en risico’s

Naast het risico van het wel of niet efficiënt en effectief kunnen beheren en onderhouden van maatsoftware, moet tijdens de specificatie- en ontwikkelfase ook rekening worden gehouden met andere categorieën van kwaliteitscriteria.
De focus voor de ontwikkeling van een nieuwe NPR ligt op:

  • praktijkervaring kwaliteitsborging risico’s tijdens de ontwikkelfase
  • kwaliteitskenmerken van maatsoftware zoals genoemd in de norm NEN-ISO/IEC 25010 ‘Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models’.

Voorbeelden van soorten risico’s tijdens de ontwikkelfase zijn:

  • kennis en management barrière / kloof tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers;
  • omvang;
  • complexiteit;
  • vakmanschap, kennis, ervaring, proces, discipline;
  • - afhankelijkheden tussen configuratie-items, ‘lock-in’-situaties.

Wie denkt mee? - experts zijn welkom

De NEN normcommissie wil in contact komen met partijen en experts die enerzijds commentaar willen leveren op het ontwerp van NPR 5325 ‘Overdragen van software’, en anderzijds willen worden betrokken bij de nog te starten ontwikkeling van de NPR ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling overheidsdomein’.

Wilt u op wat voor manier dan ook betrokken raken bij deze Nederlandse praktijkrichtlijnen, of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u per email of telefonisch contact opnemen met de secretaris van de normcommissie ‘Software and systems engineering’, de heer Ton van Bergeijk per e-mail ton.vanbergeijk@nen.nl of telefoon 015 - 2 690 126.

Eerder door u bekeken

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Ton van Bergeijk.

ton.vanbergeijk@nen.nl

015 - 2 690 126

Ook interessant voor u