Leertechnologieën: Competenties bij ICT en Hoger Onderwijs

15-12-2014 De inzet van ict in het hoger onderwijs neemt een steeds grotere vlucht. Veel universiteiten en hogescholen zijn momenteel bezig met het ontwikkelen en invoeren van vormen van ‘blended learning’ en open online onderwijs. Ook in het reguliere contactonderwijs wordt ict ingezet, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Een belangrijke succesfactor voor kwaliteitsverbetering met ict in het onderwijs, is de bekwaamheid van docenten om ict op een effectieve en efficiënte wijze in te zetten.

Kader ICT bekwaamheid Kennisnet

Wat betekenen alle ontwikkelingen op het terrein van ICT nu precies voor de bekwaamheid van docenten? Kennisnet - de organisatie die zich richt op ICT innovatie in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs – heeft een ‘Kader voor ict-bekwaamheid van leraren’ opgesteld, waarmee de instellingen deze vraag gemakkelijker kunnen beantwoorden. Zij beschrijven in dit Kader welke bekwaamheden leraren nodig hebben om ict op zo’n manier te integreren dat het hun onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en/of effectiever maakt.

Kennisbasis ICT Educatieve Faculteiten

Ook in het hoger onderwijs zijn initiatieven genomen om te komen tot gemeenschappelijk kaders. De educatieve faculteiten van hogescholen in Nederland (ADEF) hebben gezamenlijk een Kennisbasis ICT ontwikkeld. Deze Kennisbasis ICT beschrijft de ICT-competenties van startbekwame docenten en is daarmee een instrument dat wordt gebruikt bij het vaststellen van eindcriteria in de curricula van tweedegraads lerarenopleidingen. Daarnaast wordt vanuit de VELON (Vereniging Lerarenopleiders Nederland) gewerkt aan een Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders.

Samenwerking via SURF

Docentprofessionalisering op het gebied van Onderwijs en ICT staat op de agenda van alle hogeronderwijsinstellingen. Zij zoeken hierbij naar samenwerking omdat ze grotendeels voor dezelfde uitdagingen staan. SURF – de ICT samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek - stimuleert dit door verschillende activiteiten in het programma Onderwijs op Maat dat in 2015 van start gaat. De activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op het uitwisselen van kennis, ervaring en voorbeelden van docentprofessionalisering en ICT en het streven naar nieuwe vormen van effectieve docentprofessionalisering.

Normcommissie Leertechnologieën

Normen zijn van groot belang om het werken met leertechnologieën tot een succes te maken. Door normen te gebruiken kunnen producten van verschillende producenten gekoppeld worden. Zo kunnen leerinhouden die op verschillende systemen zijn gefabriceerd worden uitgewisseld. Ook zegt het iets over de kwaliteit van een product als het aan (inter)nationale normen voldoet. Dat normen van belang zijn wordt door steeds meer partijen onderkend. Zo ook door SURF, zij zijn lid van de NEN-normcommissie Leertechnologieën.

Meer informatie

Voor meer informatie over normen voor leertechnologieën of interesse in deelname in de normcommissie, neem contact op met NEN, Jan Rietveld, e-mail kid@nen.nl. Voor meer informatie over SURF: Lianne van Elk, Projectmanager Digitale leer- en werkomgeving, e-mail: lianne vanelk@surf.nl.

Eerder door u bekeken