Markconsultatie internationale Blockchain standaarden

02-06-2016 Blockchain technologie is in potentie een van de meeste disruptieve innovaties sinds de uitvinding van het internet. De decentrale wijze waarop gegevens worden uitgewisseld en geverifieerd leidt ertoe dat verschillende sectoren, zoals de financiële sector, met grote belangstelling kijken naar de blockchain technologie.

De International Organization for Standardization (ISO) is op basis van een voorstel uit Australië een mondiale consultatie gestart naar de wenselijkheid van internationale Blockchain standaarden. In Nederland wordt deze consultatie uitgevoerd door NEN.

Wereldwijde interesse Blockchain

De wereldwijde interesse in Blockchain technologie is de laatste jaren enorm toegenomen. Waar de technologie zijn eerste bekendheid kreeg met het digitale betaalmiddel Bitcoin is inmiddels duidelijk dat meerdere transactievarianten mogelijk zijn. Zowel in de financiële sector als daarbuiten onderzoeken consortia, startups en gevestigde partijen de mogelijkheden.

Enkele zaken waarin transacties en administratieve registraties een rol spelen zijn: betalingen, effecten, grondstoffen, identiteiten, verzekeringsproducten, roerende en onroerende goederen, stemmingen, etc.

De mate waarin Blockchain technologie kan worden gebruikt of geïntegreerd, hangt mede af van de wijze waarin systemen “met elkaar kunnen praten”. Standaarden op het vlak van interoperabiliteit kunnen volgens het Australische Normalisatie Instituut de waarde van Blockchain technologie significant verhogen en de adaptatie versnellen.

NEN vraagt Nederlandse belanghebbenden hun mening te geven over het voorstel. Op basis van de marktconsultatie zal NEN, namens Nederland, een stem uitbrengen t.a.v. het Australische voorstel. Deze consultatie loopt tot 1 juli 2016.

Meer informatie

Voor meer informatie over de internationale blockchain standaarden kunt u terecht op www.nen.nl/blockchain

Eerder door u bekeken