NEN 2035 vereenvoudigt sollicitatieproces

01-09-2016 NEN organiseerde op 14 juni jongstleden de informatiebijeenkomst ‘Competenties in het digitaal portfolio’. Jos van der Arend, standaardisatie-expert bij Kennisnet sprak op die dag in zijn hoedanigheid als voorzitter van de normcommissie NEN 2035 over het uitwisselen van een e-portfolio en het opslaan van competenties en competentieraamwerken. In dit interview met Van der Arend gaat het vooral over de NEN norm 2035. Waar is deze norm voor bedoeld?

Jos van der Arend: “De norm NEN 2035:2014 E-portfolio NL is bedoeld voor het uitwisselen van e-portfolio’s. Hij zegt niets over een e-portfoliosysteem of wat dat moet kunnen, er zijn alleen gemeenschappelijke onderdelen in een e-portfoliosysteem onderkend voor het uitwisselen van gegevens. Een voorbeeld van een manier om dit toe te passen is wanneer een leerling de school verlaat en gaat werken, of wanneer je wisselt van baan, dat je dan je gegevens mee kunt nemen. Het transportmedium is daarbij niet gespecificeerd, dat zou bij wijze van spreken via een usb-stick kunnen gaan of je zou het tijdelijk in de cloud kunnen parkeren, maar het uitwisselen zou ook heel snel via webservices kunnen.

Zo’n portfolio bestaat uit diverse onderdelen, zoals de persoonlijke gegevens, dan de formele erkenningen als diploma’s en certificaten, daarnaast zijn er activiteiten, dat kunnen werkervaringen zijn, maar ook leeractiviteiten als onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen, of stages en vrijwilligerswerk, en dan heb je nog ambities. En met reflecties kun je commentaar leveren op wat je hebt gedaan; aangeven of een stage al dan niet goed verliep, of wat je leuk vond aan bepaald werk, of hoe je je in de toekomst wilt ontwikkelen. Beoordelingen kunnen er ook in.”

Kennisnet en de norm

“Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Wij zijn een expertisecentrum voor scholen; wanneer een vraag boven de scholen uitstijgt, dat ze die dan bij ons kunnen stellen, waarmee wij hen kunnen helpen. Een uitwisselstandaard is dan bij uitstek iets waar Kennisnet zich verantwoordelijk voor voelt. Een aantal jaren gelden zijn we begonnen met Edustandaard, de standaardisatieorganisatie voor alle onderwijsstandaarden, en dat doen we samen met de organisatie voor het hoger onderwijs, SURF. E-portfolio gaat breder dan het onderwijs, dus hebben we gezegd dat we dat niet in een onderwijsspecifieke setting moeten onderbrengen. Dat is in 2006 begonnen, waarna het in 2009 bij NEN werd ondergebracht, in eerste instantie als een NTA, een technische afspraak. Mede omdat er daarna maar weinig op- en aanmerkingen op kwamen, is besloten om er een NEN norm van te maken.”

“Het MBO is veel meer divers dan HAVO/VWO, je hebt er keuzedelen, je kunt stages lopen, en de ambities van de leerlingen lopen ook verder uiteen. Ze kunnen zich in vele richtingen ontwikkelen. Om dat allemaal te bundelen en mee te kunnen nemen, daar is dat e-portfolio goed voor geschikt. Het wordt ook gebruikt om van school naar werk een goede werkplek te vinden. In een aantal proefsettings is dat best wel met succes gebruikt. Alleen moeten die e-portfolio systemen wel zorgen dat ze die standaard blijven ondersteunen. De standaard wijzigt niet, maar de systemen wel, en de standaard is dan het eerste wat in een nieuwe versie ‘even’ niet wordt gedaan, waardoor die versie niet meer voldoet aan de standaard.”
“Vooral tussen school en werk, bij arbeidsbemiddeling, het UWV, mensen die misschien wat moeilijker aan werk kunnen komen, daar wordt het met zo’n e-portfolio mogelijk om de gegevens af te zetten tegen de eisen in een vacature, of dingen die gewenst zijn. Met zo’n e-portfolio kun je goed zo’n match maken. Op die plekken worden dus ook de meeste e-portfolio’s gebruikt. Ook wel bij het HBO, maar nog het meest bij het MBO, zowel in de overgang van MBO naar werk als in de zoektocht naar nieuw werk.”
“Met een e-portfoliosysteem kun je ook beter faciliteren dat gebruikers een cv kunnen toespitsen op die ene vacature, zodat de potentiële werkgever niet door een ongestructureerde brei hoeft te Googlen. De basis bestaat dan uit een algemene cv, die je makkelijk kunt plakken en knippen naar een vacature toe."

Meer bronnen

“Je ziet nu wel een beweging waarbij er wordt geëxperimenteerd met een e-portfolio dat gebruik maakt van meerdere bronnen, en waarover de gebruiker zelf het complete beheer heeft. Dat zou meer algemeen, of door de overheid geregeld kunnen worden. Daar zijn wel gedachtes over, je hebt nu al DigID en toegang tot MijnOverheid, er zou ook een soort ‘MijnPortfolio’ kunnen komen. Nu wordt zo’n systeem vaak door de school of je werkgever beschikbaar gesteld, maar eigenlijk moet dat een persoonlijk ding zijn. Een school wil nog wel eens sturing geven, waar het eigenlijk de eigenaar van de gegevens zou moeten zijn die sturing geeft.

Ontwikkelingen

“De laatste ontwikkelingen in de normcommissie liggen op het vlak van de persoonlijke competenties. Bijvoorbeeld zaken als communicatievaardigheden, leiderschap of nauwkeurigheid, die via persoonlijkheidstests worden gemeten. De uitkomsten van dat soort tests zou je willen vergelijken. Het idee was om een model in het midden te maken, waarin je die uitkomsten naar elkaar kunt vertalen. Je hebt dan een test gedaan bij een gerenommeerd bedrijf, die uitkomsten leg ik vast in mijn e-portfolio, maar ik vertaal ook de uitkomsten naar het generieke model, waardoor andere partijen die uitkomsten weer beter kunnen vertalen naar hun eigen tests.”

Meedoen

Praat en beslis mee! Ook u kunt lid worden van een normcommissie. Neem voor meer informatie contact op met Jan Rietveld, telefoon 015 2 690 376 of jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie over de norm NEN 2035 of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Jan Rietveld.

015 - 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u