NEN Workshop NPR 5325, onderhoud en herbruikbaarheid van software

05-02-2014 NEN is gestart met het ontwikkelen van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5325 ‘Opleveren en overdragen van software’. Deze praktijkrichtlijn gaat over het beoordelen van kwaliteit van software en is met name gericht op onderhoud (maintenance) en herbruikbaarheid (portability) van software. Tijdens de workshop op vrijdag 23 mei, informeert NEN over deze toekomstige richtlijn en wordt feedback gevraagd over de aanpak en geïntroduceerde drie over te dragen onderdelen.

Bij het overdagen van software van ontwikkelorganisatie naar beheerorganisatie worden in NPR 5325 twee aspecten beschouwd: de fysieke overdracht van ‘de doos’ en de overdacht van ‘kennis’. Voor de inhoud van ‘de doos’ introduceert NPR 5325 drie over te dragen onderdelen (attributen), te weten: de ‘bronbestanden’, de ‘documentatie’ en ‘testware’ (testdata, testscripts en andere middelen voor software testomgeving ten behoeve van toekomstig onderhoud). Kwaliteitscontroles (evaluatiemethoden) van deze onderdelen moeten het mogelijk maken om meer inzicht te krijgen in kosten, risico’s, efficiënt en effectief toekomstig onderhoud van software ten behoeve van hierover af te sluiten SLA’s en contracten.

NPR 5325, een handreiking

De praktijkrichtlijn is een handreiking en gebaseerd op het consolideren en structureren van kennis, en normaliseren van conceptuele zaken uit open standaarden en relevante publicaties van andere partijen/initiatieven in de sector. Enerzijds wordt verwezen naar zaken zoals kwaliteit van software (NEN-ISO/IEC 25010), software life cycle processen (NEN-ISO/IEC 12207), software onderhoud (NEN-ISO/IEC 14764) en richtlijn bij outsourcing (NEN-ISO 37500). Anderzijds worden publicaties opgenomen van partijen en hun verschillende evaluatiemethoden voor software in de bibliografie.

Normcommissie (NC) 381007 ‘Software and systems engineering’

De normcommissie ‘Software and systems engineering’ is het nationale platform voor normalisatiewerk op het gebied van software- en syteemontwikkeling. Leden van NC 381007 willen graag, via drie parallel workshop-sessies, feedback ontvangen van software-inkopers, kwaliteitsmanagers, ontwikkelaars, certificerende instellingen, onafhankelijk auditors, testers, en organisaties die software onderhouden.

Informatie en online aanmelden

De workshop wordt gehouden bij NEN, Vlinderweg 6, 2623 AX in Delft. Aan deelname van deze workshop zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. Meld u direct aan en bekijk het concept programma.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u