NEN innoveert met QR-code certificatencheck en blockchain

03-06-2020 Afgelopen vrijdag 29 mei lanceerde NEN, in samenwerking met LTO Network (Blockchain platform), Scantrust en BettyBlocks, in een webinar een nieuwe oplossing waarmee certificaten worden voorzien van een QR-code.

Door het scannen van de QR-code kan iedereen altijd en overal de echtheid en geldigheid van een certificaat eenvoudig en snel controleren. Komende maanden worden de certificaten van alle NEN certificatieschema’s voorzien van een QR-code. De betrokken partijen worden hier nog verder over geïnformeerd.

NEN Innovatielab

Het project is een van de initiatieven van het NEN Innovatielab. Het Innovatielab is begin dit jaar opgericht en werkt aan vernieuwende methoden en alternatieve businessmodellen. Jappe van der Zwan, hoofd NEN Innovatielab licht de visie van het lab toe: ‘Innovatie begint en eindigt met klanten, niet met technologie.’

Zekerheid

Tijdens het webinar lichtte Harmen Willemse, programmamanager NEN Schemabeheer, toe wat de aanleiding was voor het project en hoe het in zijn werk gaat. ‘Het doel is om de kwaliteitsinfrastructuur van normalisatie, certificatie en accreditatie te versterken door extra zekerheid te bieden dat een certificaat echt geldig is.’ Ook benadrukte hij dat het een gezamenlijke zoektocht is van NEN, de technologiepartners, certificerende instellingen, certificaathouders en opdrachtgevers, om dit spoor verder te verkennen naar nieuwe functionaliteiten en meer toegevoegde waarde.

Perspectief

Rick Schmitz, directeur en founder LTO Network, gaf meer inzicht in de borging op de blockchain en de voordelen en mogelijkheden die dit biedt. Hij benadrukte: ‘Dit is een eerste fase. Hierna kunnen we gaan kijken naar aanvullende mogelijkheden die blockchain biedt voor certificatie. Denk bijvoorbeeld aan live certificaten, die gekoppeld zijn aan sensoren waarmee continu wordt gemonitord of aan de eisen wordt voldaan.’

Meer informatie

Wilt u ook gecertificeerd worden op basis van een certificatieschema van NEN? Bekijk onze schema's en bijbehorende certificerende instellingen op nen.nl/certificaten.

Meer informatie over certificaten check met QR-codes vindt u op nen.nl/certificatencheck. Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar: schemabeheer@nen.nl.

Eerder door u bekeken