NEN lanceert normcommissie ‘Elektronisch factureren’

23-07-2014 De Europese Commissie heeft op 6 mei jl. een Europese Richtlijn met betrekking tot elektronisch factureren bij overheidsopdrachten gepubliceerd. In het kader van deze Richtlijn ontwikkelt CEN, de Europese normalisatie-organisatie, een Europese norm voor het datamodel voor elektronisch factureren, evenals een aantal ondersteunende normdocumenten. Om invloed uit te oefenen op de inhoud van deze Europese norm heeft NEN de normcommissie ‘Elektronisch factureren’ opgericht. Woensdag 3 september a.s. vindt de kick-off meeting plaats. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden bij NEN.

Volgens de Europese Richtlijn moeten de lidstaten van de EU er straks voor zorgen dat aanbestedende instanties elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de toekomstige Europese norm. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de norm verloopt via de nationale normalisatie-instituten in Europa, voor Nederland is dat NEN. De NEN-commissie ‘Elektronisch factureren’ is opgericht om de Nederlandse inbreng af te stemmen. Vanuit deze commissie wordt ook de Nederlandse delegatie afgevaardigd naar Europese vergaderingen bij CEN.

Voordelen betrokkenheid

In de NEN-normcommissie kunnen partijen deelnemen die een belang hebben bij het onderwerp ‘elektronisch factureren’. Door aan de normcommissie deel te nemen, kunnen zij invloed uitoefenen op de inhoud van de Europese norm. Bovendien worden deelnemers uit eerste hand geïnformeerd over de inhoud en de ontwikkeling van de toekomstige normen. Deelnemers in de commissie stellen gezamenlijk vast welke speerpunten belangrijk zijn voor de Nederlandse belanghebbenden.

Kick-off meeting

Tijdens de kick-off meeting van de normcommissie ‘Elektronisch factureren’ wordt uitgelegd hoe het ontwikkelingstraject van de Europese norm eruit zal zien en hoe hieraan vanuit Nederland kan worden deelgenomen. Ook de andere Europese normdocumenten voor elektronisch factureren die op verzoek van de Europese Commissie zullen worden ontwikkeld, komen aan bod. De agenda en de bijbehorende vergaderstukken worden na aanmelding toegestuurd.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich aanmelden voor de kick-off meeting van de NEN-normcommissie ‘Elektronisch factureren’ per e-mail naar cher.otterspeer@nen.nl.
Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Jaap van der Marel, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon: (015) 2 690 257 of e-mail: jaap.vandermarel@nen.nl.

Eerder door u bekeken