NEN onderzoekt interesse in oprichting normcommissie 'Competency for customs representatives'

21-05-2014 AFNOR, het Franse normalisatie-instituut, heeft vorig jaar een voorstel ingediend om een Europese norm te ontwikkelen op het gebied van 'Competency for customs representatives'. Dit voorstel is door 18 Europese normalisatie-instituten gesteund en daarmee ook aangenomen. CEN, de Europese normalisatieorganisatie, heeft een normcommissie opgericht die is gestart met het ontwikkelen van deze Europese norm. Belanghebbende partijen die willen meewerken aan deze norm kunnen zich melden bij NEN.

AFNOR geeft verschillende redenen om deze norm te ontwikkelen, waaronder:

  • de kwaliteit van douanediensten verbeteren,
  • de opleidingseisen van 'customs representatives' in de verschillende EU-landen meer op één lijn brengen, rekening houdend met de nationale wet- en regelgeving, en
  • het mogelijk maken dat nationale 'customs representatives' ook in andere EU-landen mogen werken.

Op 23 april was de eerste bijeenkomst van de CEN-commissie. Een werkgroep met vertegenwoordigers van Frankrijk, Zweden, Groot Brittannië, Griekenland, CLECAT en CONFIAD hopen eind juni as. met een concept voor de norm te komen. Het doel is de Europese norm op 1 mei 2016 te presenteren. Afgesproken is dat de norm moet aansluiten bij de Europese regelgeving, met name bij de Union Customs Code (UCC). Partijen die zich voor 1 augustus 2014 aanmelden voor de commissie kunnen nog commentaar geven op dit eerste concept.

Meer informatie en deelname

Geïnteresseerde partijen kunnen lid worden van de nog op te richten nationale (NEN-)normcommissie op dit gebied en zo invloed uitoefenen op de norm. De normcommissieleden bepalen gezamenlijk de commentaren die door NEN worden ingediend en de stem van NEN bij het ratificeren van de norm.
Ter informatie: voor het lidmaatschap van een normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan deze Europese norm mee te werken, of wilt u meer informatie: dhr. Jan Rietveld, consultant E&ICT.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@NEN.nl

Ook interessant voor u