NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Drones’

23-04-2018 Op 31 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst om belanghebbenden te informeren over drones en normalisatie en de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen. Op internationaal gebied is gestart met het opstellen van normen voor drones op het gebied van classificatie, autorisatie, identificatie, ontwerp, fabricage, operationele procedures en veiligheidsbeheer.

Er is behoefte aan het verbeteren van transparantie en veiligheid rondom professioneel en particulier gebruik van drones. Daarom zijn er op Europees en mondiaal niveau initiatieven genomen om dit te verbeteren. Normen worden opgesteld met als doel internationale handel te bevorderen, kwaliteit en comptabiliteit te garanderen en ondersteuning te bieden voor veilig en ordelijk gebruik. Een deel van de Europese normen geven invulling aan nieuwe Europese wetgeving. De informatiebijeenkomst gaat in op deze verschillende normtrajecten en de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten om het nationale belang van marktpartijen in te brengen.

Voor wie?

Wereldwijd is er nu groen licht voor de start van normalisatietrajecten voor drones en Nederland kan hierbij aansluiten. Nederlandse belanghebbenden kunnen bovenstaande normalisatietrajecten volgen en/of direct invloed uitoefenen op de inhoud van Europese en mondiale normen, door deelname aan de nationale NEN-normcommissies voor Drones.

De informatiebijeenkomst is interessant voor o.a. organisaties die drones inzetten voor hun dienstverlening, opleidingsinstituten van vliegverkeer, controlerende instanties die toetsen op gebruik van drones en geassocieerde publieke organisaties, regionale en lokale overheden, gemeenten, fabrikanten, ontwikkelaars, investeerders en kennisinstellingen.

Aanmelden

Meer informatie of direct aanmelden? Inschrijven is mogelijk via de website van NEN Evenementen. De bijeenkomst vindt plaats op 31 mei bij NEN, van 09:00 - 12:00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over normalisatie en drones kan contact worden opgenomen met Max Knipschild, consultant Industrie en Veiligheid, telefoon 015 2 690 122 of e-mail iv@nen.nl of Jolien van Zetten consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon 015 2 690 298 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken