NEN organiseert themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’

15-08-2018 Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert NEN een themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over wat blockchain is en waar Nederland nu staat bij de ontwikkeling van deze technologie. Aansluitend worden concrete use-cases in de agrofoodsector gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol die normalisatie daarin kan spelen.

Blockchain wordt vaak in één adem genoemd met de Bitcoin. Er zijn echter nog veel meer andere toepassingen te bedenken. Ook Nederlandse stakeholders zijn volop aan het experimenteren op kleine of grotere schaal in consortia, verschillende sectoren, supply chains etc zowel nationaal als internationaal. De wildgroei aan initiatieven zorgt er echter ook voor dat partijen steeds meer behoefte hebben aan harmonisatie. Daarom speelt normalisatie een steeds belangrijkere rol in harmonisatie. Dat is internationaal erkend door grote landen, en sinds 2017 zijn ISO en de Nederlandse normcommissie 'Blockchain and distributed ledger technologies' actief aan de slag gegaan met de uitwerking van een uitgebreide normalisatieagenda (ISO/TC 307).

Kennisnetwerk NEN

Belanghebbenden vanuit de agrofoodsector vragen zich af hoe blockchain ingezet kan worden op diverse deelgebieden en welke ervaringen er zijn opgedaan bij de implementatie van de technologie. Om deze discussie te kunnen voeren, is kennis vanuit zowel de agrofoodsector, als blockchaintechnologie en conformiteitsbeoordeling vereist. NEN brengt daarom zijn kennisnetwerk bij elkaar om de discussie te faciliteren en richting te geven aan de toekomst. Keynotespeakers zijn afkomstig van onder andere IBM, Universiteit Wageningen en Ahold Delhaize.

Deelnemen?

Aanmelden voor de themabijeenkomst kan via de website van NEN Evenementen. Het programma van de bijeenkomst is nog in ontwikkeling en wordt continue aangevuld. Houd de website in de gaten voor een volledig overzicht van het programma.

Meer informatie

Voor informatie over de themabijeenkomst Blockchain in de AgroFood of over blockchain, neem contact op met Jaap van der Marel, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon 015 2 690 257 of e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’ houdt zich bezig met het leveren van nationale input in systeembrede ISO-normen voor blockchain. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken