NEN peilt interesse voor serious gaming

17-10-2013 Nationaal en internationaal is er een groeiende belangstelling voor serious gaming in zowel formeel als non-formeel onderwijs. Sommige landen zijn al ver in het ontwikkelen van serious games, zo is er in Zuid-Korea al een goede samenwerking tussen de e-learning-, gaming- en filmindustrie. In Nederland maken en gebruiken bedrijven serious games.

Wat is een serious game?

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. NPR-ISO/IEC TR 29163 Sharable Content Object Reference Model (SCORM) is een internationaal model voor het uitwisselen van leerobjecten. Hoewel er nog geen concrete voorstellen zijn, wordt wel gesproken over 'incorporating gaming technologies' in SCORM.

Onderzoek

NEN neemt het initiatief voor een onderzoek naar normen voor serious games, waar een informatiedag onderdeel van uit maakt. Dit onderzoek wil:

  • bewustzijn kweken over het nut/belang van afspraken voor serious games bij een grote groep belanghebbenden, te weten software leveranciers, 'serious games'-producenten, opdrachtgevers en studenten/leerlingen
  • onderzoeken of in Nederland behoefte is aan normen voor serious games, bijvoorbeeld om het uitwisselen van leerresultaten te faciliteren

Plannen NEN

  • Belanghebbendenanalyse
  • Opstellen van een overzicht van de (inter)nationale ontwikkelingen met betrekking tot standaardiseren van serious games
  • Het organiseren van een informatiebijeenkomst. Deelnemers kunnen hierin voorstellen doen voor mogelijke normen voor serious games, waarbij wordt ge├»nventariseerd voor welke onderdelen van serious games normen van belang worden gevonden

Norm

NPR-ISO/IEC TR 29163-1:2010 en

Dit deel van ISO/IEC 12785 definieert de datastructuren die kunnen worden gebruikt om te wisselen van taal, onderwijs en opleiding. Het illustreert de conceptuele structuur van de 'Content Packaging Information model'en definieert de structurele rela...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over serious gaming of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jan Rietveld.

(015) 2 690 376

kid@nen.nl

Ook interessant voor u