NEN publiceert de eerste afspraken over XLA: NTA 8038

13-05-2020 Bij de Xperience Level Agreement (XLA*)-methode staat bij ICT de klantbeleving centraal en wordt er gefocust op dat wat er écht toe doet. NEN ontwikkelt samen met Giarte, Axians en KPN de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8038 waarin staat waaraan een organisatie, die volgens deze XLA-methode wil werken, moet voldoen. Deze NTA wordt binnenkort gepubliceerd.

Organisaties kiezen er steeds vaker voor om hun ICT uit te besteden aan externe bedrijven. Uitbestedende organisaties sturen op gedetailleerde contracten en Service Level Agreements (SLA’s). De focus op technische prestaties in een SLA is te beperkt voor succes. De impact van IT bedrijven is zo groot dat het kader voor sturing te beperkt is geworden. Om vanuit waarde te sturen ontstaat zicht op het grotere plaatje. Dit is het uitgangspunt voor XLA*, dat steeds meer wordt omarmt. Voor een heldere aanpak en toetsing is normering van XLA de logische stap. NEN publiceert de eerste afspraken voor XLA: NTA 8038.

Klantbeleving

Bij de XLA-methode worden de moderne prestatie-eisen ingevuld en krijgen klantbeleving en zakelijke impact voorrang boven technische prestaties. Doordat betrokkenen concrete afspraken met elkaar maken en deze meten en rapporteren ontstaat een betere samenwerking tussen de ICT-functie en de organisatie als geheel.

Voor wie?

NTA 8038 is interessant voor organisaties die beter willen samenwerken, zowel met hun eigen ICT-afdeling als met hun ICT-leveranciers. Daarmee is deze NTA interessant voor partijen die ICT uitbesteden en voor ICT-leveranciers die hun dienstverlening beter willen afstemmen op de klant.

Meer informatie en aanmelden

NTA 8038 wordt binnenkort gepubliceerd en is dan vrij beschikbaar. Op 11 juni 2020 organiseert NEN samen met Giarte, Axians en KPN het online live-event ‘NTA voor XLA: de klantbeleving centraal bij ICT’. Hierin wordt NTA 8038 ‘Xperience Level Agreement (XLA) - Minimale eisen voor het gebruik en implementatie van de XLA-methode’ toegelicht.

Wilt u meer weten over deze nieuwe Nederlandse Technische Afspraak? Meld u zich dan aan via NEN Evenementen voor dit online event. Meer weten over de XLA-methode? Kijk op www.nen.nl/xla.

______________
*XLA is de geregistreerde merknaam van een product dat geleverd wordt door Giarte. Deze informatie is gegeven voor het gemak van de gebruikers en houdt geen bekrachtiging door NEN in. Gelijkwaardige diensten mogen worden gebruikt als ze aantoonbaar tot dezelfde resultaten kunnen leiden.

Eerder door u bekeken