NEN-EN-ISO 16350, internationale norm voor applicatiemanagement gepubliceerd

05-10-2015 NEN-EN-ISO 16350:2015 ‘Information technology - Systems and software engineering - Application management’ is gepubliceerd. Deze internationale norm voor applicatiemanagement is gebaseerd op Application Services Library (ASL) 2 en biedt een gemeenschappelijk kader voor applicatiemanagement processen. Ook bevat de norm goed gedefinieerde terminologie, wat kan dienen als referentiekader voor de software-industrie.

NEN-EN-ISO 16350 bevat werkzaamheden, taken en processen die gelden tijdens de fase van toepassing en gebruik van applicaties, vanuit het gezichtspunt van leveranciers van de software en software-gerelateerde producten (zoals datastructuren, architectuur, ontwerpen en andere documentatie). De norm is van toepassing voor de levering, het onderhoud en de vernieuwing van applicaties, ongeacht of dit intern of extern wordt uitgevoerd ten opzichte van de organisatie die de applicaties gebruikt.

Applicatiedienstverleners kunnen met deze norm nagaan of zij voldoen aan de eisen die aan kwalitatief goede dienstverlening in hun vakgebied gesteld mogen worden. Hun opdrachtgevers hebben met deze norm een duidelijke en diepgaande meetlat in handen waarmee zij de kwaliteit van hun applicatiedienstverlener kunnen toetsen.

Relatie met ASL

De norm is voor een groot deel gebaseerd op de ASL en gerelateerde best practices. ASL is een praktisch toepasbare standaard die al door velen wordt gebruikt. Nadat in 2007 op basis van ASL een Nederlandse norm voor applicatiemanagement was ontwikkeld, NEN 3434, wilde de ASL BiSL Foundation ook een internationale standaard ontwikkelen.

Nederlandse oorsprong

In eerste instantie werd bij ISO een voorstel voor een ‘fast track’ op basis van NEN 3434 ingediend. Er bleek echter een te grote overlap te zijn met andere ISO-normen. Nederland werd toen gevraagd om een project voor de ontwikkeling van een norm voor applicatiemanagement te starten. De NEN-normcommissie ‘Software and systems engineering’ was hier vanuit Nederland bij betrokken. Het resultaat, na zes jaar, is NEN-EN-ISO 16350.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 126 of e-mail ton.vanbergeijk@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u