NEN-norm voor schuldhulpverlening herzien

14-03-2013 NEN heeft de norm voor schuldhulpverlening, NEN 8048, aangepast. Herziening van de norm was nodig vanwege ontwikkelingen in de praktijk, zoals het aanbod van nieuwe producten door schuldhulpverleners. Bovendien sluiten de normteksten nu aan op de tekst van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Normering zorgt voor transparantie en verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector. NEN 8048 is ook de basis voor certificatie, die voor zowel cliënt als schuldeiser leidt tot meer zekerheid over de kwaliteit en betrouwbaarheid van het schuldhulpverleningsproces. “Regelmatig zal de norm getoetst moeten worden aan wijzigingen in wet- en regelgeving, veranderde inzichten en gewijzigde praktijksituaties. Alleen op deze wijze blijft de norm actueel en bruikbaar”, aldus Gerlof Roubos, voorzitter van de NEN-commissie ‘Schuldhulpverlening’.

Aanpassingen norm deel 1 en 3

NEN 8048-1 ‘Schuldhulpverlening - Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties' bevat de normatieve eisen die worden gesteld aan organisaties voor schuldhulpverlening. Dit deel is op twee essentiële punten aangepast:

  • De definities van de dienstverleningsproducten zijn in overeenstemming gebracht met wat in de praktijk door schuldhulpverleningsorganisaties wordt aangeboden;
  • De normtekst is in lijn gebracht met tekst van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

NEN 8048-3 ‘Schuldhulpverlening - Certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties' beschrijft hoe een certificerende instelling de conformiteit met deel 1 moet toetsen. In dit deel is het volgende gewijzigd:

  • Het certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties valt niet langer onder accreditatie. In verband hiermee zijn enkele tekstwijzigingen doorgevoerd;
  • Het toepassingsgebied is in overeenstemming gebracht met de herziene productdefinities in deel 1 van de norm;
  • De mandagentabel is verwijderd uit de norm omdat die geen realistische weergave bood van de praktijk;
  • De bepalingen voor audits bij organisaties met meer dan één vestiging zijn vereenvoudigd;
  • Een informatieve bijlage is toegevoegd met een overzicht van de normeisen per product.

Overgangstermijn van één jaar

Organisaties die al gecertificeerd zijn hebben één jaar de tijd om aan de gewijzigde normeisen te voldoen. Deel 2 ‘Eisen aan schuldhulpverleners’ blijft ongewijzigd van kracht.

Meer informatie

Op www.nen8048.nl staat meer informatie over NEN 8048 en certificatie volgens de norm. Voor verdere informatie: Jelte Dijkstra, NEN, telefoon (015) 2 690 127, e-mail jelte.dijkstra@nen.nl.

Eerder door u bekeken