NPR 5313 - Nieuwe ontwikkelingen

11-12-2014 De NPR 5313 verscheen in januari 2014, en sinds die tijd wordt er hard gewerkt aan een nieuwe, herziene versie.

De commissie is bezig om een herziene versie van NPR 5313 tot stand te brengen, en in dat kader wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die in een nieuwe versie van NPR 5313 nog verder kunnen worden uitgediept, namelijk de elektrostatische ontladingen die via vloeren plaatsvinden, en bliksembeveiling. Twee deskundigen werden uitgenodigd om bij NEN een presentatie te geven. Ed Pols, werkzaam bij Van der Heide gaf een presentatie ‘Onweer en datacenters’ en René Mijling van MIJtech kunststofvloeradvies de presentatie ‘Opwaarderen ESD-vloeren’ (ESD – ElectroStatic Discharge).

Bliksembeveiliging

Ed Pols: “In de komende versie van NPR 5313 worden er meer aspecten van bliksembeveiliging meegenomen. Er is al een uitgebreide norm over bliksembeveiliging, namelijk NEN-EN-IEC 62305. In de NPR 5313 wordt daar nu al naar verwezen, maar in een volgende versie zal er meer op de aspecten worden ingegaan die meer in het bijzonder voor datacenters gelden. Met name de inwendige bliksembeveiliging speelt hierin een cruciale rol. Uitwendige bliksembeveiliging, daarin is meestal wel voorzien met een opvanginrichting op en langs de daken. Voorzieningen die beveiligen tegen een inwendige, indirecte blikseminslag, een die bijvoorbeeld via kabels een gebouw binnenkomt, daar wordt veel minder vaak over nagedacht, terwijl het risico groot kan zijn. Denk maar aan de noodstroomvoorziening, die meestal buiten staat. Wanneer de bliksem op het verkeerde punt inslaat, wordt de noodstroomvoorziening onbruikbaar, en mogelijk op een moment waarop die juist nodig is doordat het risico op het uitvallen van de externe voeding dan het grootst is. Daar is wel degelijk met de juiste maatregelen wat aan te doen.”

Elektrostatische lading in de vloer

René Mijling: “Het probleem van een elektrostatische lading in de vloer begint meestal doordat er op de vloer een of andere kunststof coating wordt aangebracht met een isolerende werking. Op dat moment kan de vloer elektrostatisch worden geladen. Dat kan voor gevoelige apparatuur fataal zijn. Een vonk springt pas over bij 2000 tot 3000 Volt, een schrikreactie bij mensen vindt plaats bij 500 Volt, maar apparatuur kan al stuk gaan bij 100 Volt. Daar merk je dus zelf niets van. Bij verhoogde vloeren zoals die in datacenters wordt toegepast, is het wel gebruikelijk om het frame van de verhoogde vloer te aarden. Maar de vloer die daaronder zit wordt vaak vergeten, terwijl daar ook het risico aanwezig is. De oplossing is er meestal wel en hoeft ook niet zo veel te kosten. Het gaat er meer om dat het risico wordt onderkend en dat er vooraf over wordt nagedacht.”

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

NPR 5313

NPR 5313 bestellen

Ook interessant voor u