NPR 5325 ‘Overdragen van software’ gratis beschikbaar

08-11-2017 Wat dient een organisatie precies vast te leggen bij het overdragen van software tussen partijen? De nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5325 ‘Overdragen van software’ geeft hiervoor een beschrijving. De richtlijn maakt inzichtelijk welke risico’s er kunnen optreden en hoe beoordelende partijen deze risico’s kunnen meten. Het gaat hierbij om software waarvan de werking als voldoende is beschouwd en in veel gevallen operationeel is. Deze NPR is nu gratis beschikbaar!

NPR 5325 is primair gericht op het beoordelen van de bouwkwaliteit van op maat gemaakte software. Met name met het oog op het toekomstige onderhoud ‘maintenance’ ervan. De richtlijn voorkomt dat partijen die betrokken zijn bij de overdracht van software een verkeerd beeld hebben over de kwaliteit van de software en daardoor het risico lopen dat er geen afdoende maatregelen worden genomen voor het onderhouden van deze software.

Risico’s voor toekomstig onderhoud

De richtlijn is opgesteld door de leden van de normcommissie 381007 ‘Software and systems engineering’ en bedoeld om partijen een raamwerk te bieden voor verdere verdieping en certificering. De NPR maakt voor de betrokken partijen de kwaliteitseisen van de over te dragen software-attributen (documentatie, software-broncode en de hierbij behorende rechten en testmiddelen) duidelijk en concreet inzichtelijk. Deze partijen zijn: de klant, de leverancier, de overnemende partij voor het onderhouden van de software en de evaluerende partij voor het onafhankelijk beoordelen van de overdraagbaarheid. De NPR is een handreiking voor deze verschillende partijen en vormt, vanuit verschillende rollen gezien, hierdoor een gezamenlijk zakelijk belang.

Beschikbaar in NEN Connect

NPR 5325 is ook beschikbaar in NEN Connect. NEN Connect is de totaaloplossing in het beheren en gebruiken van normen. Heeft u nog geen NEN Connect account, dan kunt u een gratis NEN Connect account aanmaken door u te registeren.

Meer informatie

De gratis NPR 5325 'Overdragen van software' is ook te bestellen via de normshop. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant, telefoon (015) 2 690 126 of e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Software and systems engineering houdt zich bezig met het transparant maken, ordenen van normen en volgen van internationale, Europese en Nederlandse standaardisatie ontwikkelingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken