NTA 9040 ‘Ondernemingsdossier’ wordt aangepast

21-02-2013 Het ministerie van EL&I heeft samen met geïnteresseerde partijen in 2011 een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) opgesteld ten behoeve van het Ondernemingsdossier. De NTA bestaat uit 4 delen en is inmiddels bij partijen in gebruik. Omdat verbeterpunten zijn ingebracht, wordt de NTA aangepast. Belanghebbenden die de NTA hebben aangeschaft kunnen commentaar en verbetervoorstellen indienen.

Ondernemers ervaren de hoeveelheid tijd en geld die ze moeten besteden om aan regels in hun werkveld te voldoen als een rem op hun ondernemerschap. Ze vinden de regelgeving ingewikkeld en de uitgebreide informatieverplichtingen leiden tot ergernissen. Het Ondernemingsdossier is een nieuw concept voor slimme digitale gegevensuitwisseling tussen onderneming en overheid om deze regeldruk te verminderen.

Ondernemer en overheden leggen eerst in een samenwerkingsovereenkomst vast hoe zij informatie gaan uitwisselen. Door de relevante gegevens eenmalig in een ondernemingsdossier vast te leggen en daarna actueel te houden, kan de ondernemer relevante en inzichtelijke informatie over de wet- en regelgeving achterhalen en vastleggen. Moet een maatregel worden getroffen, dan wordt dat binnen het ondernemingsdossier gesignaleerd. Door acties te plannen en te bewaken en de uitkomsten vast te leggen en ter beschikking te stellen, beschikken de toezichthouders steeds over actuele nalevinginformatie. Ook hoeven minder gegevens aan de overheid te worden verzonden en hoeft minder op locatie geïnspecteerd te worden.

De NTA 9040 specificeert de gegevensuitwisseling en bestaat uit 4 delen:

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over NTA 9040 kunt u contact opnemen met Jelte Dijkstra, telefoon (015) 2 690 108, e-mail: jelte.dijkstra@nen.nl.

Eerder door u bekeken