Nederlandse norm E-portfolio NL ter commentaar

17-06-2013 Het normontwerp NEN 2035 ‘E-portfolio NL - Het uitwisselen van e portfolio's volgens een toepassingsprofiel op basis van de IMS portfolio’ is ter commentaar gepubliceerd. Deze norm vervangt de NTA voor het ‘E portfolio NL’ die in 2011 is gepubliceerd.

Doel van NEN 2035 is het mogelijk te maken voor lerenden om competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2013 commentaar indienen op het normontwerp.

NEN 2035 is bedoeld voor ontwikkelaars van ‘E-portfolio NL’-applicaties en ondersteunt de bouw van functionaliteiten voor het respectievelijk importeren en exporteren van e-portfolio’s in en uit de desbetreffende applicaties. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars om deze informatie op de juiste wijze in de applicatie te integreren en aan de gebruikers te presenteren.

NEN 2035

Dit normontwerp beschrijft:

  • De elementen waaruit het E-portfolio NL is opgebouwd;
  • De eisen en aanbevelingen voor de structuur en inhoud van het E-portfolio NL;
  • De eisen en aanbevelingen voor de uitwisselbaarheid van een e-portfolio conform 'E-portfolio NL'.

Competenties opbouwen

Meer en meer ontstaat de behoefte aan portfolio’s ter ondersteuning van competentiegericht leren, het nieuwe leren en de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Competenties worden niet binnen één organisatie, maar gedurende een heel leven opgebouwd. Dit vindt plaats in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. De lerende is gebaat bij een e-portfolio zodat hij in elke nieuwe leerorganisatie kan voortbouwen op datgene wat hij elders eerder heeft gerealiseerd. Met een e portfolio kunnen opleiders, instituten, bedrijven en arbeidsbemiddelaars competenties beter bewaken, leerervaringen verbeteren en de ontwikkeling van een persoon beter ondersteunen.

Commentaar indienen op NEN 2035

Tot 1 september 2013 kunt u via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op NEN 2035. Na registratie is het voor iedereen mogelijk op deze website het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. De NEN-commissie Leertechnologieën bespreekt de commentaren en beslist hoe met de commentaren om te gaan.

Digitale versie

De actuele digitale versie van E-portfolio NL is NTA 2035:2011 E-portfolio NL. Deze NTA is kosteloos beschikbaar. Dit is mogelijk doordat de kosten voor de beschikbaarstelling worden gedragen door Stichting Kennisnet.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met dr. Jan Rietveld.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u