Nederlandse praktijkrichtlijn voor computerruimten en datacenters gepubliceerd

27-01-2014 NEN heeft de nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor het plannen, specificeren, ontwerpen en opleveren van computerruimten en datacenters gepubliceerd. De praktijkrichtlijn is ontwikkeld om betrokken partijen op weg helpen en te ondersteunen bij bedrijfsvoering en projecten voor aanpassing of nieuwbouw. Met NPR 5313 wordt kennis gedeeld, relevante normen en publicaties worden besproken en offertes, investeringen, kosten en prestaties van een computerruimte of datacenter kunnen eenduidig met elkaar worden vergeleken.

De praktijkrichtlijn omschrijft managementonderwerpen die relevant zijn voor het sturen en beheersen van zowel primaire als ondersteunende processen. Sommige onderwerpen zijn alleen relevant gedurende één specifieke levensfase, andere onderwerpen zijn relevant voor de gehele levensduur van een computerruimte of datacenter.

Karakteristiek te stellen eisen aan een computerruimte of datacenter zijn beschikbaarheid, fysieke beveiliging en energie-efficiëntie. Afhankelijk van zelf doen of uitbesteden, bestemming van het vastgoedobject en groeiscenario kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid, flexibiliteit en schaalbaarheid.

NPR 5313 bevat alle ingrediënten voor ‘planvorming tot opleveren’ en documenteren van een computerruimte of datacenter. Het vervolg van NPR 5313 zal bestaan uit aanvullende delen, opgesteld samen met andere normcommissies, voor gedetailleerde uitvoeringsaspecten.

Normcommissie 381 888 ‘Computerruimten en datacenters’

De normcommissie ’Computerruimten en datacenters’ is het nationale platform voor normalisatiewerk op het gebied van bouwen en inrichten van computerruimten en datacenters. Kennis en praktische ervaring met dergelijke ruimten is geconsolideerd, gestructureerd en gedetailleerd. Ook is het geheel of gedeeltelijk gebaseerd op het werk en de publicaties van partijen, zowel Europese als mondiale normalisatie-instituten, consortia en brancheorganisaties.

Aanschaf

De prijs van NPR 5313 op papier bedraagt € 225 (excl. btw). De online versie van NPR 5313 via NEN-Connect, inclusief tien normen naar keuze, is beschikbaar vanaf € 495 (excl. btw).

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u