Nederlandse standaardisatie-organisaties op het gebied van leertechnologieën

10-04-2014 De NEN-commissie ‘Leertechnologieën’ werkt mee aan de normen van JTC 1/SC 36 'Information technology for learning, education and training' en CEN/TC 353 'ICT for learning, eduction and training'. In de commissie zitten vertegenwoordigers van Kennisnet, SURF, Cito en Matchcare. De commissieleden bepalen gezamenlijk het standpunt van NEN op de normen die op Europees en internationaal niveau worden ontwikkeld.

Daarnaast maakt de commissie 'Leertechnologieën' zelf ook normen, zoals NEN 2035 'E portfolio NL' en de Nederlands Technische Afspraak, NTA 2032 ‘Administratieve uitwisselingsgegevens voor het basisonderwijs: EDEX, educatieve export' die in 2005 is verschenen.

EduStandaard

EduStandaard is door SURF en Kennisnet opgericht met de ambitie om het beheer van de gemaakte afspraken over interoperabiliteitsstandaarden van de hele onderwijskolom onder één paraplu te brengen. De afspraken zijn, en worden, aangepast aan de wensen van gebruikers, technologische trends en (inter)nationale ontwikkelingen. EduStandaard biedt ook ondersteuning bij vragen over de relevantie of het gebruik van specificaties en standaarden in uw organisatie.

De volgende werkgroepen zijn binnen EduStandaard actief:

  • Werkgroep OnderwijsBegrippenKader en vocabulaires
  • Werkgroep Metadata
  • Werkgroep Identifiers
  • Werkgroep Gebruik leermateriaal(subgroepen UWLR voor leerresultaten en NLQTI voor toetsen)
  • Werkgroep Authenticatie & autorisatie, persoonsgegevens en profielinformatie (in oprichting)

Meer informatie

Voor meer informatie over EduStandaard kunt u mailen naar info@edustandaard.nl.
Voor meer informatie over de normcommissie 'Leertechnologieën': Jan Rietveld, secretaris van de normcommissie, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken