Nederlandse vertaling e-Competence Framework gepubliceerd

20-03-2013 Hoe leg je eenduidig vast wat een ICT-er kan? Daarvoor is het e-Competence Framework.

Komende jaren wordt een tekort verwacht aan personeel met voldoende kennis van ICT. Er is weinig instroom van personeel met een relevante opleiding en er is onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod van ICT-experts. Een bijkomend probleem zijn de verschillende termen die worden gebruikt om e-competenties en beroepsprofielen te beschrijven. Om aan deze verwarring een eind te maken is het 'European e-Competence Framework' (e-CF) opgesteld. De Nederlandse vertaling hiervan is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en het programma Digivaardig & Digiveilig in 2012 in gang gezet en is februari dit jaar gepubliceerd.

Referentiekader

Het e-Competence Framework van de EU biedt een referentiekader voor de professionalisering van, selectie voor- én interoperabiliteit en mobiliteit binnen het ICT werkveld in Europa. Voor ICT-organisaties en ICT-professionals biedt het duidelijkheid: één taal. Organisaties kunnen het e-CF gebruiken als referentiekader voor het voeren van de regie op de kwaliteit van de ICT-bemensing of als referentiekader voor de inkoop en inhuur van ICT-personeel. Het raamwerk biedt handvatten voor de vraagarticulatie bij (potentiële) opdrachtgevers. Het e-CF is daarnaast een basis voor ICT-professionals zelf, om zich in het licht van hun employability verder te professionaliseren en hun competenties gestructureerd aan de orde te stellen in bijvoorbeeld hun functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelplannen en loopbaangesprekken. Voor sommige competenties ontbreken gecertificeerde opleidingen op professioneel niveau: het e-CF biedt dan een basis voor het opstellen van leerdoelen.

Kortweg is het e-CF dus een methode om professionele ICT-vaardigheden te beschrijven, gebruikmakend van een gemeenschappelijk framework van competenties en competentieniveaus. Deze kan begrepen worden in Europa en daarbuiten. Het is de bedoeling dat het framework wordt gebruikt door bedrijven die ICT-gerelateerde diensten aanbieden, managers, personeelsafdelingen, onderwijsinstellingen en trainingsinstituten in de publieke en de private sector.

Om de Nederlandse vertaling van het e-CF in Nederland te implementeren als de standaard voor ICT-competenties heeft Digivaardig & Digiveilig de Werkgroep e-CF NL opgericht. Leden van deze werkgroep zijn vertegenwoordigers uit grote bedrijven met ICT-afdelingen, zoals ENECO, de ICT-professionals verenigd in de NGi, de (rijks)overheid, het ICT-bedrijfsleven, het onderwijs en de onderzoeks- en opleidingenmarkt. Zij werken actief aan de implementatie van e-CF in Nederland via uiteenlopende communicatieactiviteiten en de totstandkoming van een door stakeholders breed gedragen convenant. De voorzitter van de Werkgroep e-CF NL is Jose de Leeuwe en de werkgroep is ondergebracht bij het programma Digivaardig & Digiveilig vanwege de publiek-private samenwerking die nodig is voor implementatie van e-CF in de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt. Meer informatie over de werkgroep is te vinden op: http://www.digivaardigdigiveilig.nl/digivaardig/activiteiten/werkgroep-e-cf/P0.

Vertaling

De Nederlandse vertaling van het e-CF is gepubliceerd als NPR-CWA 16234-1 ‘Europees e-Competence Framework 2.0 - Deel 1: Een gemeenschappelijk Europees framework voor ICT-professionals in alle sectoren van de industrie’. Om de relatie met de oorspronkelijke tekst te houden en te onderstrepen, heeft de normcommissie de oorspronkelijke titel, ‘e-Competence Framework' (e-CF) niet vertaald. Daarnaast zijn de Engelse benamingen van de competentie-gebieden en -referenties in de tekst behouden naast de Nederlandse vertalingen. Ook de codes van de competenties die gebaseerd zijn op de Engelse tekst, zijn niet aangepast en kunnen over de vertalingen heen worden gebruikt. De NEN-commissie heeft ervoor gekozen om daar waar zowel de Nederlandse als Engelse term gangbaar is, de Nederlandse term in de tekst op te nemen gevolgd door de Engelse tussen haakjes.

De vertaling is gemaakt door de normcommissie ‘ICT-competenties’ die is ingesteld op initiatief van en gefinancierd door het programma Digivaardig & Digiveilig. Door afspraken met de opdrachtgever van het vertaalproject is deze NPR-CWA vrijelijk beschikbaar. De publicatie is na registratie te downloaden bij NEN.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normcommissie: Jan Rietveld, Consultant NEN E&ICT, telefoon 015 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl. Voor meer informatie over de werkgroep e-CF NL: Jose de Leeuwe (voorzitter werkgroep) via Programmabureau Digivaardig & Digiveilig, telefoon (070) 4 190 309 of info@digivaardigdigiveilig.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jan Rietveld, Consultant NEN E&ICT.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u