Nieuw - NEN platform ‘Elektronische communicatie-netwerken’

25-11-2015 Heeft u vragen over de toepassing van een norm? Bent u op zoek naar standaarden? Wilt u in een bepaalde vorm en in een bepaalde mate worden betrokken bij normalisatie of wilt u meer achtergrondinformatie? De nieuwe ETSI/NEN/NELO Portal is ingericht om kennis te delen en u op weg te helpen bij het vinden van antwoorden op vragen over het speelveld van elektronische communicatie-netwerken en -netwerkdiensten.

Standaarden

Nu sectoren als informatietechnologie, internet, multimedia en telecommunicatie steeds meer samenvloeien, wordt de kennis hierover van een steeds groter belang voor Nederlandse ondernemers. Dan gaat het niet alleen om kennis van de techniek, maar ook over verschillende categorieën belanghebbende partijen, innovatie, marktontwikkeling en standaardisatie. Bovendien zal steeds meer EU beleid en wet- en regelgeving samenhangen met normalisatie en standaardisatie. De ETSI/NEN/NELO Portal helpt bij het vinden van standaarden op het gebied van netwerken en netwerkdiensten, maar is ook bedoeld om kennis te delen en antwoord te geven op vragen. Dan gaat het met name om normen over verbindingen / infrastructuren en toegangsapparatuur en toegangssystemen.

European Telecommunications Standards Institute

ETSI, European Telecommunications Standards Institute, coördineert op Europees niveau de ontwikkeling en het beheer van open telecommunicatie-standaarden voor netwerken en mobiele- en vaste verbindingen. ETSI werkt hierbij samen met de twee andere formele standaardisatie-instituten op Europees niveau, CENELEC en CEN. NEN verricht al vanaf 1987 werkzaamheden voor het Ministerie van Economische Zaken in het kader van ETSI standaardisatieactiviteiten.
NELO is het Nederlandse ETSI-leden overleg, waarin eventueel standpunten worden ingenomen en waarin wordt besloten hoe deze standpunten worden uitgedragen.

Mogelijkheden

De nieuwe NEN Portal ETSI/NEN/NELO informeert u over nieuws, bijeenkomsten, de standaarden en activiteiten van ETSI, vanuit vakgebieden of thema’s, over de werkprogramma’s van technische commissies (TC) en bezien vanuit de verschillende typen standaarden en hun toepassing. U kunt ETSI-standaarden opzoeken, bekijken en downloaden.
Via de Portal kunnen eventuele vragen over het bestaan en/of over de inhoud van standaarden per e-mail worden voorgelegd aan het NELO-secretariaat. De secretaris zal de ontvangst van vragen bevestigen, proberen te beantwoorden of uiterlijk binnen drie werkdagen u hierbij op weg helpen.
Om de interesse te kunnen bepalen voor mogelijke betrokkenheid bij innovatie van producten en diensten, opschaling, vaste en mobiele netwerken, infrastructuren en diensten, is ook informatie te vinden over het deelnemen aan normontwikkeling en standaardisatie (normtoepassing) en over de historische achtergrond, organisatie en werkwijze.

Eerder door u bekeken

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk:

015 - 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u