Nieuwe NEN workshop: Use Case - Zorg op afstand

31-12-2012 De NEN workshop -Use Case -'Zorg op afstand' moet ervoor gaan zorgen dat innovatie rond ‘zorg en techniek’ sneller gaat verlopen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze workshop.

Het ontbreken van gestandaardiseerde, open, generieke ICT-voorzieningen in de woning is een van de oorzaken dat innovatie bij 'zorg en techniek' traag verloopt. De NEN workshop, waarvoor de eerste werkzaamheden vanaf 1 november 2012 gestart zijn, wil knelpunten rond ICT connectiviteit en de controle in de woning wegnemen. De workshop moet als één van de resultaten een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR), 5321 ‘Diensten op afstand - Huisnetwerken en standaarden’ opleveren.

Belanghebbende

De workshop gaat dit jaar van start en brengt relevante spelers bij elkaar om bruggen te slaan tussen verschillende belangen. Relevante spelers zijn zorgafnemers, zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, gemeente Delft, producenten en leveranciers van apparatuur en systemen, installatiebranche en ontwikkelaars van ICT-toepassingen. Partijen die mee willen doen wordt gevraagd samen te werken aan standaardisatie binnen het kader van 'zorg en techniek' in Delft en omgeving. De komende weken zal samenwerking met, soortgelijke initiatieven worden gezocht.

Doelstellingen

Primaire doelstellingen zijn: toepassen van ICT standaarden in huisnetwerken, hierop aan te sluiten apparatuur en systemen, en ICT-toepassingen ten behoeve van zorgdiensten op afstand. Het gaat hierbij om functionaliteit zoals ‘zorg-alarmen’, ‘beeld/spraak-communicatie’, ‘monitoren en uitlezen van meters op afstand’.

ICT standaarden en huisnetwerken kunnen worden benut voor comfort, gemak en helpen burgers met chronische ziekten, minder validen, gehandicapten, en ouderen, zo lang mogelijk en zelfstandig hun woning te gebruiken met behulp van zorg op afstand.

Andere sectoren zoals energiewinning, beveiliging, multimedia en telecommunicatie moeten ook kunnen gaan verwijzen naar de NPR 5321 'Diensten op afstand - Huisnetwerken en standaarden'.

Eerder door u bekeken

Contact

Wilt u ook meedoen aan de NEN workshop 'Zorg op afstand'?

Neem dan contact op met Ton van Bergeijk, Consultant NEN E&ICT

ton.vanbergeijk@nen.nl

(015) 2 690 126

Ook interessant voor u