Nieuwe Nederlandse norm voor taxonomie documenttypen

07-11-2011 Het normontwerp NEN 2084 'Taxonomie van documenttypen' is voor kritiek gepubliceerd. Het doel van NEN 2084 is te komen tot een overzicht van documenttypen die van belang zijn voor het reconstrueren van processen. Het eenduidig benoemen van documenttypen maakt het mogelijk dat verschillende processen gegevens van elkaar gebruiken. Dit is belangrijk bij het communiceren over en het exporteren en centraal beheren van documenten.

Bij het opstellen van dit normontwerp is rekening gehouden met keten-informatisering. De behoefte aan eenduidigheid wordt groter naarmate rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, het bedrijfsleven en individuele burgers onderling meer gegevens met elkaar uitwisselen. Dit betekent dat ketenpartners, in dit geval de overheid en het bedrijfsleven, deze norm moeten kunnen gebruiken. Metagegevens die van belang zijn voor specifieke applicaties of werkprocessen zijn niet opgenomen.

Doel NEN 2084

Momenteel kent menig Business Process Model, zoals bijvoorbeeld een Documentair Structuurplan veel documenttypen soms oplopend tot enkele duizenden. In dit normontwerp zijn alleen de essentiƫle documenttypen opgenomen waardoor het aantal is teruggebracht tot werkbare proporties. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat het documenttype in strikte zin, losstaat van bijvoorbeeld het toepassingsgebied of de verschijningsvorm. NEN 2084 geeft een overzicht van documenttypen die van belang zijn voor het reconstrueren van processen. Aan lokaal gebruikte termen is in dit normontwerp geen aandacht besteed.

Informatie en bestellingen

Voor inhoudelijke informatie over deze NEN of over het normalisatieproces: dr. Jan Rietveld, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken