Nieuwe Normcommissie Robotics

11-07-2016 Een nieuwe commissie bij NEN gaat meewerken aan de internationale ontwikkeling van normen voor robots. Wie daarover wil meepraten kan zich nog aanmelden als lid van de commissie.

De technische ontwikkelingen op het gebied van robots en robotachtige voorzieningen gaan snel. De traditionele industriële robot bevindt zich achter hekken en andere beveiligingssystemen volgens alle normen die daarop van toepassing zijn.

Tussen de mensen
De nieuwe generatie robots echter bevindt zich ook tussen de mensen en werkt zelfs met mensen. In de zorgsector bijvoorbeeld. Onder meer voor de veiligheid en uniformiteit moeten ze wel aan bepaalde eisen voldoen die worden vastgelegd in normen. Deze worden al ontwikkeld op internationaal niveau.

Kort voor de zomer hielden NEN en de Fontys Hogeschool in Eindhoven een kick-off bijeenkomst om te bepalen of er ook in de Nederlandse markt belangen zijn om actief deel te nemen aan de internationale normontwikkeling voor robotica.

Een nieuwe technische commissie van het wereldwijde normalisatie-instituut ISO (ISO/TC 299 Robotics) werkt aan normen voor zorgrobots, service-robots, medische robots, en industriële robots. Daarbij gaat het om zowel de hardware als de software. Normen zorgen hierbij niet alleen voor veiligheid. Deze standaardisatie zal tevens de ontwikkelingen versnellen en de acceptatie van robots en robotapparatuur door de markt stimuleren.

Normcommissie Robotics
Nederland loopt voorop bij de ontwikkeling van moderne robotica. Niet alleen bij de grote industriële bedrijven, er zijn ook veel innovatieve ‘start ups’ in het midden- en kleinbedrijf.
De deelnemers aan de kick-off ‘Normen voor robotica’ vormden hiervan kort voor de zomer al een mooie afspiegeling. Zij waren unaniem van mening dat Nederland actief moet deelnemen aan de internationale normontwikkelingen voor robotica. Een nieuwe nationale normcommissie wordt het Nederlandse platform op dit gebied met als doel de behartiging van de Nederlandse belangen binnen de internationale commissie ISO/TC 299 en de bijbehorende werkgroepen.

Meedoen?
Momenteel telt de nieuwe normcommissie al meer dan tien leden. Zij vertegenwoordigen innovatieve organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op verschillende deelgebieden binnen robotica. Maar versterking van meer leden kunnen zij nog goed gebruiken. Iedere belanghebbende marktpartij of betrokken organisatie kan zich nog aanmelden voor de Normcommissie Robotics.

Meer informatie
Voor meer informatie of aanmelding, mail of bel de secretaris van de normcommissie: Vlora Rexhepi, telefoon (015) 2 690 153, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, dan kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi-Van der Pol.

(015) 2 690 153

kid@nen.nl

Ook interessant voor u