Nieuwe voorzitter NEN-normcommissie datacenters

21-09-2015 Niek van der Pas volgt Jeffrey Gadellaa op als voorzitter van de NEN-normcommissie ‘Computerruimten en datacenters’. Gadellaa treedt af na negen jaar voorzitterschap. Van der Pas, Coördinator standaardisatie datacenters voor Minkels/Legrand, is met ingang van vrijdag 11 september verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van deze normcommissie en het hierbij horende nieuwe werkprogramma.

NEN bedankt Jeffrey Gadellaa (Bakker Sliedrecht) voor zijn jarenlange actieve, inspirerende en grote betrokkenheid om het specialisme van system integrators en hierbij actief betrokken experts van toeleveranciers op de kaart te zetten en met elkaar te verbinden. Nederlandse experts zijn inmiddels zichtbaar op zowel Europees (CENELEC) niveau als op internationaal (ISO/IEC JTC 1) niveau. Het publiceren van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5313 ‘Computerruimten en datacenter’ kan worden gekenmerkt als de strik op zijn werk.

"NEN is blij Niek van der Pas (Minkels/Legrand) als voorzitter van de normcommissie ‘Computerruimten en datacenters’ welkom te mogen heten", aldus secretaris Ton van Bergeijk. Van der Pas, vanaf 2006 betrokken bij standaardisatie van datacenters en acht jaar lid van deze normcommissie: "Ontwerpen, inrichten, managen en eenduidig rapporteren over prestaties van faciliteiten, infrastructuren en de aangesloten IT-apparatuur en programmatuur moet genuanceerder, duidelijker en concreter worden. Normalisatie biedt daarbij een prachtig platform voor de samenwerking van alle betrokkenen: bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties, etc."

Lees het interview met Niek van der Pas in NENMagazine 02/2015 over deelname
aan normalisatie.

Normcommissie 'Computerruimten en datacenters'

De normcommissie 'Computerruimten en datacenters' beheert en onderhoudt de verdere ontwikkelingen van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5313. Ook observeert en participeert de normcommissie in de activiteiten van internationale commissies. Het transparant maken van dit specifieke werkgebied, volgen van internationale, Europese en Nederlandse ontwikkelingen die samenhangen met computerruimtes en datacenters is belangrijk voor partijen die betrokken zijn bij nieuwbouw, uitbreiding of vervanging van apparatuur in deze ruimtes.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze commissie of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze commissie of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 200

kid@nen.nl

Ook interessant voor u