Norm ICT-competenties herzien

10-03-2020 In december 2019 is een herziene versie gepubliceerd van de norm NEN-EN 16234-1 e-Competence Framework (e-CF). Dit kader biedt relevante competenties voor ICT-professionals. Het e-CF maakt op een eenduidige wijze inzichtelijk welke competenties een professional in huis heeft, welke competenties nodig zijn om een rol te vervullen en welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor een bepaalde competentie.

De inhoud van norm is belangrijk voor de hele ICT-waardeketen: professionals, werkgevers, werknemers, HR-development, inkopers, werving & selectie, opleiders en certificeringsinstituten. Het e-CF is een gemeenschappelijke Europese standaard, wat betekent dat deze objectief, transparant en onafhankelijk is en door heel Europa wordt toegepast.

Wijzigingen in de nieuwe e-CF versie

Het e-CF is al vele jaren in ontwikkeling en wordt regelmatig geactualiseerd. In december 2019 is de norm opnieuw herzien en omvat deze nu 41 competenties. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De drie sales-gerelateerde competenties zijn samengevoegd tot één competentie: Sales Development.
  • Drie nieuwe competenties zijn toegevoegd: User Experience, Systems Management en Data Science and Analytics
  • Er zijn zeven Transversal Aspects (dwarsverbanden) toegevoegd, toepasbaar als aanvullende componenten binnen alle competenties van het raamwerk. Een paar voorbeelden zijn Ethics, Privacy en Usability.

Tot stand komen van deze norm

De herziening van deze norm vindt plaats in de Europese technische commissie 'Digital Competences and ICT professionalism'. Toegang tot deze commissie is voorbehouden aan leden van normcommissies in de aangewezen Europese normalisatie-instituten. In Nederland is dit de normcommissie ICT-professionaliteit en digitale vaardigheden bij NEN. De leden hiervan hebben actief bijgedragen aan de herziening van de e-CF norm. Ook schrijven zij mee aan de andere onderdelen of de uitbreiding van de norm. Denk hierbij aan Body of Knowledge, Ethics en certificatie van ICT-professionaliteit.

Meepraten over de inhoud van normen

Heeft u belang bij de ontwikkeling van deze normen op het gebied van ICT-professionaliteit? Dan is het een logische stap om lid te worden van de normcommissie en direct invloed uit te oefenen op de inhoud van de normen. Ook kennisdeling en netwerk spelen een grote rol in deze normcommissie. Meer informatie vindt u op de website nen.nl/ict-professionaliteit. Of neem direct contact op met de normcommissie via consultant Yvette Mulder, telefoon 015 2 690 174 of via kid@nen.nl.

Norm

NEN-EN 16234-1:2019 en

e-Competence Framework (e-CF) - Een gemeenschappelijk Europees framework voor ICT-professionals in a...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken