Norm voor uitbesteden: ISO 37500 outsourcing

21-01-2015 Op een juiste manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten, maakt productontwikkeling sneller, en organisaties kunnen zich op hun kernactiviteiten concentreren. En een nieuwe ISO norm helpt er bij.

Op een juiste manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten, maakt productontwikkeling sneller, en organisaties kunnen zich op hun kernactiviteiten concentreren. En een nieuwe ISO norm helpt er bij.

Voor veel mensen is uitbesteden een beetje eng. Toch heeft het veel voordelen; het helpt bedrijven bij het realiseren van doelstellingen, voegt waarde toe, maakt gebruik van aanwezige bronnen en reduceert risico’s. Met andere woorden, uitbesteden maakt het mogelijk om zich te concentreren op waar de organisatie het beste in is.

Uitbesteden is meer dan het stereotype ‘offshoring’, waarbij naar lagelonenlanden wordt uitbesteed om kosten te besparen. Uitbesteden geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. Statistische gegevens geven inzage in het onderwerp, zo publiceerde het platform voor online cursussen Udemy.com statistieken over 2013. In dat jaar was 43 procent van de IT-sector uitbesteed, en dat sprong naar 60 procent het opvolgende jaar. Deloitte voorspelt in haar ‘2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey’ dat het uitbesteden zal toenemen met 12 tot 26 procent.

Risico's

Niettemin kleven er ook gevaren aan uitbesteden, iets wat bijvoorbeeld consultancy-bureau Booz Allen Hamilton in een rapport uit 2014 beschrijft als ‘gevarieerd succes voor traditioneel uitbesteden’. Desondanks staat er ook in dat er ‘besparingen worden gerealiseerd omdat de uitbestedende partij toegang krijgt tot goedkopere, en flexibelere arbeidskrachten, en de nieuwste, meest efficiënte technologie. Organisaties zeggen een kostenbesparing te realiseren van gemiddeld 15 procent dankzij het uitbesteden’. Datamark Incorporated, leverancier van content management diensten voor ondernemingen, bevestigt dit. In haar White Paper uit 2014 doet het kostenanalyses over een enkel jaar en meerdere jaren, voor ‘per onderdeel’ uitbestedingen. Datamark tekende over één jaar besparingen op van 31 procent, en bij dezelfde bedrijven 33 procent over drie jaar.

Norm

Na een Europees onderzoek dat werd uitgevoerd door NEN, is er een voorstel opgesteld om tot een internationale ISO norm rond uitbesteden te komen. Er was behoefte aan een eenduidige woordenschat voor alle sectoren, om de verstandhouding onderling te verbeteren tussen diegenen die zijn betrokken bij de hele levenscyclus van het uitbesteden. Dit leidde uiteindelijk tot de publicatie van ISO 37500:2014 Outsourcing. De auteurs ervan zijn ervaren specialisten die wereldwijd bij sourcing/outsourcing betrokken waren. Veel energie is gaan zitten om de standaard generiek en sector-onafhankelijk te laten zijn, zodat hij in de toekomst kan worden aangevuld en aangepast om aan sector-specifieke vragen te kunnen voldoen. Binnen ISO 37500 wordt ook de flexibiliteit bij het uitbesteden behandeld, zodat er kan worden ingespeeld op veranderende eisen vanuit het bedrijf. De risico’s worden benoemd, zodat er relaties kunnen ontstaan die voordelen opleveren voor alle betrokken partijen. Alle partijen van beide zijden uit de wereld van het uitbesteden zijn uitgenodigd om mee te schrijven aan deze standaard.

Informatiebijeenkomst outsourcing

Op maandag 9 februari 2015 organiseert NEN van 14:00 - 18:00 uur een informatiebijeenkomst over de nieuwe ISO-norm voor outsourcing. NEN-ISO 37500 behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. Tijdens de bijeenkomst wordt de norm – in diverse presentaties – uitvoerig besproken en is er ruimte voor vragen en discussie.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Indien een deelnemer na inschrijving niet aanwezig is, worden er echter wel kosten in rekening gebracht (no-show). Aanmelden kan via de evenementenpagina.

Outsourcing

Waarom is het noodzakelijk en wat betekent het voor de industrie? Bekijk het filmpje.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis en Informatiediensten.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u