Normcommissie voor 3D-printen

31-05-2013 Een norm moet rust brengen binnen het turbulente terrein van de ‘additieve fabricage’, ofwel 3D-printen

De 3D printers zijn de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. 3D-printen revolutioneert prototyping, en het maakt het redelijk eenvoudig mogelijk om unieke exemplaren van plastic objecten te maken. Zoals pijnlijk duidelijk werd toen het ontwerp van een pistool op het internet verscheen, waarvan de werking in een video werd gedemonstreerd. Steeds meer bedrijven schaffen 3D printers aan en ook scholen experimenteren er mee. Binnen NEN is op dit gebied de normcommissie ‘341107 Additive Manufacturing/ 3D printing’ actief, de nationale spiegelcommissie van ISO/TC 261.

Norm

Gebruikers en producenten van 3D-printers hebben profijt van deze norm. Behulpzaam kan de norm in het bijzonder zijn bij de productie van systemen en uitrusting voor additieve fabricage, inclusief de software, bij de ontwikkeling van materialen en hun distributie, bij de additieve fabricage van onderdelen, gereedschappen en eindproducten en bij het gebruik van de onderdelen, gereedschappen en eindproducten. Deze norm maakt het bijvoorbeeld mogelijk om betere beoordelingen te maken van verschillende additieve processen. Daarnaast worden de kwaliteitsparameters van verschillende processen gespecificeerd, en geeft hij aanbevelingen voor het werkingsgebied en de inhoud van overeenkomsten inzake beproevingen en toelevering. De norm omvat tevens aspecten met betrekking tot veiligheid en milieu.

Eerder door u bekeken